Arkiv för etiketten 'wikitaxi'

Använd Wikipedia offline med WikiTaxi

WikiTaxiInternetuppslagsverket Wikipedia är ett på alla sätt och vis utmärkt påfund, men vad hur kommer man egentligen åt ett nätbaserat uppslagsverk när man inte har tillgång till uppkoppling? Kanske befinner man sig i radioskugga 1Och får därmed inse det mobila bredbandets begränsningar.; kanske har man överhuvudtaget inte möjlighet (eller råd) att koppla upp sig.

Här kommer WikiTaxi väl till pass. Det är en litet portabelt Windowsprogram som gör det möjligt att ta del av valfri Wikipedia offline. Handhavandet är enkelt:

  1. Ladda ned själva programmet. Packa upp det till valfri mapp.
  2. Ladda ned backup av valfri Wikipedia-upplaga, till exempel den senaste svenskspråkiga eller den senaste engelskspråkiga. (Tänk på att ju fler artiklar det finns i en Wikipedia-upplaga, desto större blir filen; engelska Wikipedia upptar åtskilliga GB medan den svenska upplagan begränsar sig till några hundra MB.)
  3. Använd det medföljande programmet WikiTaxi_Importer för att konvertera Wikipedia-databasen till en fil kan läsas av WikiTaxi. Också detta steg kräver att det finns plats på hårddisken för den ganska stora fil som skapas. Proceduren tar ett antal minuter, beroende på Wikipedia-upplaga. 2Efter en framgångsrik konvertering kan den i föregående steg nedladdade filen raderas för att spara plats på hårddisken.
  4. Starta WikiTaxi. Välj någon av de databaser som skapats och börja söka.

Mer utförliga instruktioner finns på WikiTaxis egen webbplats.

Eftersom WikiTaxi inte kräver någon reguljär installation för att fungera, så kan man med enkelhet klämma in såväl program som Wikipedia-upplagor på ett USB-minne av passande storlek.

Kom för övrigt ihåg…
…att databasfilerna är ögonblicksbilder av hur Wikipedia sett ut vid en viss tidpunkt, och att det därför kan finnas felaktigheter som ännu inte korrigerats. Lite vanlig källkritik ordineras alltså.

Fotnoter   [ + ]

1. Och får därmed inse det mobila bredbandets begränsningar.
2. Efter en framgångsrik konvertering kan den i föregående steg nedladdade filen raderas för att spara plats på hårddisken.