Arkiv för etiketten 'världscopyrightdagen'

Världsbokdagen – och copyrightdagen

Idag, 23 april, är det återigen dags för UNESCO:s världsbokdag. Just världsbokdagen har säkert många hört talas om, men att dagen ifråga också är copyrightdagen är det kanske inte fullt så många som vet.

Man har valt ett datum med historisk anknytning, och det är inga dåliga namn man valt att luta sig mot:

23 April: a symbolic date for world literature for on this date and in the same year of 1616, Cervantes, Shakespeare and Inca Garcilaso de la Vega all died. It is also the date of birth or death of other prominent authors such as Maurice Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla and Manuel Mejía Vallejo.

Idag uppmanas man alltså, särskilt om man är ung, att skänka en from tanke till böcker och författare:

It was a natural choice for UNESCO’s General Conference to pay a world-wide tribute to books and authors on this date, encouraging everyone, and in particular young people, to discover the pleasure of reading and gain a renewed respect for the irreplaceable contributions of those who have furthered the social and cultural progress of humanity.

Sålunda: dagen till ära kan man förslagsvis läsa en bok. Frågan är bara hur man firar den andra, och mindre kända, aspekten av begivenheten: copyrightdagen.

By celebrating this Day throughout the world, UNESCO seeks to promote reading, publishing and the protection of intellectual property through copyright. [min kursivering]

I varje fall har ett företag funnit ett sätt att dra nytta av världsbokdagen för att stärka sitt eget varumärke; kanske är det betecknande att den bok som delas ut gratis i landets skolor i lönndom fungerar som varumärkesreklam

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]