Arkiv för etiketten 'typsnitt'

Typsnitt med personlighet?

TypsnittHur upplever man ett typsnitt? Kan ett typsnitt utstråla en egen personlighet?

A. Dawn Shaikh, Barbara S. Chaparro och Doug Fox ligger bakom en studie på nätet, där deltagarna fått bedöma ett antal typsnitt och bland annat sätta dem i relation till olika upplevda “personlighetsdrag”: stabil, mogen, oattraktiv, glad, rigid och så vidare. Dessutom har deltagarna fått ange vilka typsnitt de skulle kunna tänka sig att använda i olika sammanhang.

Det kanske inte kommer som någon överraskning att Times New Roman – som av många deltagare beskrivs som stabilt, moget och formellt – också är det typsnitt som de flesta själva skulle använda.


Comic Sans – en styggelse

Ban Comic SansTypsnittet Comic Sans förefaller ibland vara en modern släkting till Egyptens sju plågor. Vem vet vilka förbrytelser dagens människa har gjort sig skyldig till för att förtjäna att hemsökas av detta typsnitt?

Överallt dyker de “handtextade” bokstäverna upp – och inte bara där någon försöker få sina anslag att se informellt spexiga ut, utan verkligen överallt. Från inbjudningskort till förhållningsregler i tvättstugan till vem vet vad… det skulle inte förvåna om typsnittet snart också dök upp i akademiska avhandlingar eller dödsannonser.

Efter tio år med denna typografiska styggelse det inte särskilt roligt längre. Det är dags att låta Vincent Connares skapelse falla i en välbehövlig glömska.

Sidan Ban Comic Sans har sedan en tid fört kampen mot det vederstyggliga typsnittet. Här finns inte blott en propagandacentral, utan man erbjuder också alternativa typsnitt med “serietidningskänsla” om någon av någon anledning så önskar. I alla händelser är sidan värd ett besök, särskilt för den typografiskt intolerante.

Ban Comic Sans har också en fransk filial. När kommer den svenska?

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]