Arkiv för etiketten 'sms'

Från ack och ve till OMG

OMGMan behöver inte vara så värst djupt insyltad i äldre tiders skaldekonst för att se hur svenskan utarmats på interjektioner, och kanske särskilt på de mer känslosamma utropen. Vem utslungar idag ett “ack”, ett “ve” eller ens ett “o”? 1Kalle Anka, kanske. Fjäderfät tycks ha en viss förkärlek för interjektioner.

Det ligger liksom inte för den moderna människan att, vare sig i skrift eller tal, vara särskilt frikostig med dylika känsloyttringar. 2I alla fall inte på de flesta håll i västerlandet. På sin höjd undslipper hon sig ett “åh!”, men lika gärna tar hon förmodligen något runt 3Eller åtminstone aningen rundat. ord till hjälp som universalutrop.

Fast vem vet – kanske kommer den moderna chat- och smskommunikationen, och det därav ökade behovet av att i korta textsnuttar uttrycka känslor, att leda till en renässans också för utropets ädla konst?

Fotnoter   [ + ]

1. Kalle Anka, kanske. Fjäderfät tycks ha en viss förkärlek för interjektioner.
2. I alla fall inte på de flesta håll i västerlandet.
3. Eller åtminstone aningen rundat.