Arkiv för etiketten 'slitna uttryck'

Uttryck att undvika (II): Mellanmjölkens land

MellanmjölkUttrycket “i mellanmjölkens land” har inte blott blivit en bästsäljare för en av åsyftade lands mer folkkära komiker – det har också blivit något av en standardfras för landets alla amatöretnologer och kryptomisantroper.

Om det nyligen avhandlade både ja och nej-beteendet kan förstås som en strategi att slippa svara eller ta ställning genom att låtsas nyansera sina uttalanden, så finner vi här på sätt och vis raka motsatsen. Genom att göra sig lustig över måttfullhet, kompromissvilja och gyllene medelvägar försöker man framstå som mer spännande, modig, och helhjärtat oförställd än andra – en lite större människa än de profillösa figurer som mesar runt i kulisserna.

Till de besläktade uttrycken hör hänvisningar till Luther, Jantelagen och den svenska avundsjukan.

Det hela stannar emellertid inte vid detta. “I mellanmjölkens land” och de andra fraserna har inte enbart tjatats ut bortom det anständigas gräns – de är också de synliga tecknen på lika utslitna som undermåliga analyser, skönjbara i allt från minimala fikarum till mediala finrum.

Bakom detta klankande på Landet Lagom ligger stundom uttalade, stundom underförstådda tankar och en schablonartad bild av hur “vi svenskar” är. Det är en svepande kritik som ytterst har en närmast nationalistisk klangbotten. Sådan är vår nationalkaraktär: menlös, mellanmjölkig, småsint, kuvad men välmenande och förmodligen ganska snäll – till skillnad från hur man är i andra konstruerade kollektiv.

Måttligt fräscht, om man tänker efter.

 

 

Foto: original av Jimmyroq. Publicerat under Erkännande-Dela Lika 2.0 Generisk licens.


Uttryck att undvika (I): Ja och nej

En gång, i en avlägsen forntid, hade jag en kursare som på seminarierna envisades med att besvara varje fråga med frasen “ja och nej“.

Det var inte bara så att han hade en förkärlek för detta uttryck – nej, han inledde alla svar på alla frågor med “ja och nej”. Tro nu inte heller att detta var ett försök att nyansera seminariediskussionerna. Snarare var det fråga om ett försök till helgardering: att både äta kakan och ha den kvar. Med bestämda handrörelser och myndigast möjliga stämma delades luftrummet framför kursaren upp i “Ja och nej“. Och så blev det inte så mycket mer till svar, utom i ett fåtal fall då det faktiskt gavs två olika – inte nödvändigtvis förenliga – svar på frågan ifråga. Allt sedan dess har jag fått dras med en viss allergi mot uttrycket, och jag undviker det så gott det går.

Och så är det väl ibland med fraser, ord och uttryck: de slits och missbrukas till dess att man inte längre tål dem. I vissa fall går plågan över av sig självt i och med att man språkliga moden och miljöer förändras. I andra fall hemsökes hela länder och språkområden under ansenlig tid, och man får förmodligen finna sig i ett förlopp av förnekelse, förträngning, underkastelse och allmän apati. Förr eller senare går det väl över – eller så vänjer man sig.

Vad det blev av kursaren? Tja… med tanke på vad det var för kurs, och med tanke på ovan nämnda tvetydighet i svaren så är han förmodligen prognosmakare någonstans i den finansiella sektorn.


Har du hört den förut, lille vän?

Bevingade ord i all ära, men vad säger egentligen följande rubrikkavalkad som under det gångna dryga året har åstadkommits av landets största morgon- respektive kvällstidning?

Dagens Nyheter

Aftonbladet

Givetvis finns fler exempel, och det inte bara i DN och AB

…och allt detta trots att Pontus Dahlman den 28 augusti 2002 i sin anmälan av utställningen “Blir du lonesam, lille vän?” (en DN-artikel med den kanske inte helt oväntade titeln “Har du blivit lönsam, lille vän?“) konstaterar att

Sedan de gåtfullt andäktiga och liksom klarvaket nedsövda skolbarnen i Peter Tillbergs monumentalmålning för första gången blickade mot den osynlige läraren bakom den osynliga katedern har den använts som referens och anspelats på i ett oöverskådligt antal sammanhang.