Arkiv för etiketten 'sabotage'

SvD, Wikipedia och sabotage som journalistisk metod

Svenska Wikipedia uppmärksammas idag av Svenska Dagbladet, som i en artikel ställer detta nätuppslagsverk i relation till Nationalencyklopedin (NE) och susning.nu:

NE rankades i de flesta fall högst för att de ger bäst bild av ämnet på ett neutralt sätt. Sämre är det med snabb uppdatering, där Wikipedia vinner utan konkurrens – vilket samtidigt kan öka risken att tillförlitligheten varierar.
När det gäller populärkultur har NE i vissa fall ingen information alls medan Wikipedia har utförlig information om uppslagsorden. Susning.nu får underkänt av experterna på grund ett dåligt språk, ofta felaktiga fakta, dålig uppdatering och för lite och obalanserad information.

Så långt den första, tämligen konventionella, delen av granskningen, där olika “experter” fått uttala sig om artiklar i de tre uppslagsverken.

Den andra delen av undersökningen är något annorlunda: SvD har i Wikipedia skapat ett par “bluffartiklar” samt lagt in felaktigheter i en befintlig artikel, för att därefter studera hur lång tid det tagit för Wikipedias användare att korrigera felen.

Det är ett förfarande som nog börjar bli lite väl vanligt nu. Först var förmodligen Alex Halavais med sitt Isuzu-experiment, men många har följt i hans spår – något som Halavais själv tog avstånd från redan 2004. Vinterns Seigenthaler-kontrovers (som jag uppmärksammade i december) kan på sätt och vis också föras till kategorin “experiment med faktafel”.

Alla dessa “undersökningar” av hur snabbt (eller långsamt) medvetet inlagda felaktigheter i Wikipedia har rättats (eller inte rättats) av uppslagsverkets användare har förvisso en poäng: de tvingar wikipedianerna att vara alerta och de vanliga användarna att vara källkritiska.

Samtidigt är det emellertid en något tvivelaktig metod som använts. Även om syftet är gott – eller påstås vara det – och målet är att de felaktiga uppgifterna skall bli rättade så är det faktiskt fråga om sabotage, av mer eller mindre (oftast mindre) allvarlig art. Det är värt att komma ihåg att Wikipedia faktiskt är ett uppslagsverk i “skarpt läge”, dit många människor dagligen vänder sig i sitt sökande efter kunskap.

Kalla det experiment, sabotage eller provokation; förmodligen säger SvD:s tilltag en hel del om hur många människor faktiskt ser på Wikipedia och andra verk av wikityp. För på vilket annat område är egentligen sabotage en accepterad journalistisk metod? Det vore väl knappast att betrakta som någon större journalistisk gärning att till exempel gömma undan biblioteksböcker för att se om någon saknar dem, och få skulle väl komma på idén att på ett fullsatt tåg rycka i nödbromsen endast för att se om tåget stannar.

Bara för att något kan göras, behöver det inte betyda att det bör göras.

 

 

Uppdatering 31 mars 2006:
Noterade att Erik uttryckt nästan exakt samma tanke.

Andra bloggar som skrivit om SvD-artikeln är Lars Olofssons Teknikblogg, På jättars axlar och Suburbia.


Wikivandal träder fram

OklarhetEn viss Brian Chase från Nashville har erkänt att det var han som låg bakom det uppmärksammade sabotaget mot Wikipedia, där John Seigenthaler Sr. felaktigt utpekades som delaktig i mordet på John F. Kennedy. Det hela skall ha varit menat som ett “skämt”, uppger The Tennessean, och en ångerfull Chase skall nu också personligen ha bett Seigenthaler om ursäkt.

Wikipedia då? Chase försvarar sig med att han inte hade någon aning om att det fanns människor som kunde ta något som Wikipedia på allvar:

I had no idea that anybody ever relied on that for truthful information, considering the way that anybody in the world with a computer can put anything on it at any time.

(citat från The Tennessean)

Påpassligt nog anför alltså Chase till sitt försvar argument som just framförts av Seigenthaler och andra skeptiker till Wikipedias format, där vem som helst kan göra ändringar i innehållet.

Sista ordet är knappast sagt i denna diskussion, men vi kan ju nöja oss med att konstatera att Wikipedia nu har en artikel om Brian Chase (Wikipedia hoaxer). Åtminstone för tillfället.