Arkiv för etiketten 'radio'

Vila i frid, Bloggkrönikan!

Ekots Bloggkrönika är död – saknad av få, sörjd av ännu färre, kommenterad av alla. I mindre än ett år försökte krönikan leva upp till sin inte allt för krävande målsättning:

Ekots bloggkrönika återger åsikter, tankar och inlägg om politik och samhälle i vid bemärkelse som publiceras på bloggar på internet. Förutsättningen är att de ska vara relevanta, genomtänkta och välgrundade.

När nu Bloggkrönikan lägger ner verksamheten är det med motiveringen att man helt enkelt haft svårt att hitta bra bloggar:

Att hitta det välskrivna, välgrundade och samtidigt relevanta kan osökt få en att tänka på det gamla ordstävet om gumman som klippte grisen och nödgades konstatera att det var mycket väsen och lite ull.

Någonstans blev det uppenbarligen fel; av någon anledning fick bloggkrönikören Jörgen I Eriksson för sig att klippa grisen.

RadioBloggkrönikan medger själva att det är det omöjligt att i en radiokrönika 1Eller i något annat medium, för den delen. sammanfatta allt vad som sägs i bloggosfären och att en viss 2Underdrift. sållning därför blir nödvändig. Kanske är det här det har brustit; Jörgen I Eriksson förefaller dela in bloggosfären i dels krassa megafonbloggar och dels banala dagboksbloggar – och ingenting ser han däremellan. Betraktat ur denna begränsade synvinkel är det förstås lätt att bli besviken. Ser man bara till grisarna, lär man inte heller få mycket ull.

Det är dock tveksamt om det är så enkelt att det råder brist på intressanta bloggar, eller att Eriksson har misslyckats med att finna dessa. Istället förefaller det som om viktiga aspekter av bloggandet har gått Bloggkrönikan förbi. Att diskutera bloggosfären utan att uppmärksamma den mångfald av bloggar som varken utgör politiska propagandacentraler eller självcentrerade shoppingdagböcker är ett misstag; att inte ta hänsyn till det ömsesidiga åsiktsutbyte som möjliggörs av bloggmediets kommentarsfunktion är ett annat.

Någonstans i sin jakt på det “relevanta” och “välgrundade” gick Bloggkrönikan vilse, och det är inte utan viss bitterhet som Jörgen I Eriksson luftar sin besvikelse över bloggosfären:

Livet levs inte heller på nätet och de stora, verkligt nyskapande och kreativa tankarna hittar man inte på bloggarna. De tänks helt enkelt någon annanstans.

Det är lätt att instämma i den fråga som ställs av Dennis: var? Vad kan uppfylla Erikssons önskningar om de “stora” tankarna? En antydan om svaret ligger förmodligen i att det tycks som om Bloggkrönikan faktiskt trott sig kunna få samma gamla ull som vanligt. Lidbom uttrycker det hela träffande i en kommentar hos Redaktörn:

Det går inte att vara gatekeeper för bloggosfären(!).

[…] Dessutom har de varit för smala och trångsynta i vad som är “relevant” – de har letat efter nya ledarskribenter, men såklart funnit få på bloggarna.

Hade de faktiskt letat efter nya tankar och nya röster hade de funnit fler.

Bloggkrönikan har helt enkelt själv gått in i svinstian med ullsaxen i högsta hugg, och nu skyller man på grisarna.

Se också blogginlägg hos bland andra Aqurette, Beta Alfa, Bloggen Bent, Erik Laakso, Framtidstanken, Frihetens vingar, Notiser från en ö och Vänstra stranden.

Fotnoter   [ + ]

1. Eller i något annat medium, för den delen.
2. Underdrift.

Poddradio – en bra svensk term?

LurarBengt på bloggen Frihetens vingar uppmärksammar debatten om hur det engelska uttrycket podcasting skall översättas till svenska: skall det heta poddradio, poddsändning eller något helt annat?

För egen del har jag vissa svårigheter att finna att något av de föreslagna uttrycken passar särskilt väl. Detta var för övrigt också temat i ett tidigare inlägg, där jag även tog upp hur ordet podcasting inte bara är en så kallad portmanteau utan också har varit föremål för allehanda etymologiskt önsketänkande. Kopplingen till manicken iPod – en koppling som om inte annat skänker marknadsförarna på Apple åtskillig gratisreklam – har med tveksam framgång försökt förträngas till förmån för diverse efterhandskonstruktioner, så kallade backronymer.

Svenska språknämnden tycks hur som helst ha fastnat för översättningen “poddradio”. Även om jag själv inte är helt nöjd med just denna latinsk-engelsk-svenska bastard så anser jag inte rent principiellt att det är särskilt löjligt att försöka finna passade svenska termer. Tvärtom är det nog närmast något av ett styrkebevis hos ett levande språk att på egna villkor både kunna ta till sig lånord och finna sina egna uttryck. Se till exempel det arbete som utförs av Svenska datatermgruppen; här finns utmärkta exempel som visar såväl de tillfällen då svenska termer är att föredra, som de tillfällen då internationella termer passar bättre.

För övrigt…
…är också ordet backronym en portmanteau – som i sin tur ju är ett lånord.


Bloggkrönika i radio

RadioOm nu någon hade missat det, så har Lunchekot utlovat en bloggkrönika som (förhoppningsvis) stående inslag, med början nu på lördag. Om detta har bland annat Medielandskapet och …i elden rapporterat. Researcher kommenterar:

Ska man gissa på att det blir den vanliga blandningen av mediabloggar och politik-bloggar?

Antagandet låter högst rimligt; av någon anledning tror jag att exempelvis rena dagboksbloggar (eller specialist-/ämnesbloggar, nöjesbloggar, och så vidare) har svårt att göra sig hörda i sammanhang som dessa. Och det är nog ett gott tecken; det visar på en viss mognad i medias relation till bloggosfären – och förhoppningsvis en väg bort från det olyckliga likhetstecknet mellan bloggen och “dagbok på nätet” som av någon anledning varit så tydligt i stormedias rapportering.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


iPod eller ej pod?

LurarBengt på Frihetens vingar har invändningar mot termen podradio (“svenska” för podcasting):

Jag tycker inte Podradio […] passar så bra eftersom det inte handlar om att sända radiovågor från en sändare där en mottagare tar emot dessa utan sladdar.

Här håller jag med Bengt; efterledet -radio är lite missvisande, både om man tar hänsyn till (den traditionella) tekniken för radiosändningar och för den delen också om man tar fasta på ordets ursprung i latinets radius, stråle. Bengts termförslag, podsändning är därför ett rimligare alternativ, då det dels knyter bättre an till engelskans podcast och dels har inte längre försöker ge sken av att man fortfarande seglar på radiovågornas hav.

Icke desto mindre har jag vissa problem också med detta ord – inte bara för att det framstår som en språklig bastard: ordet “pod” finns (åtminstone inte ännu) i svenskan. Även om man accepterar denna ordimport, så krävs nämligen dessutom ett visst självbedrägeri för att tolka betydelsen av ordet som något annat än reklam för ett visst äppelutsmyckat varumärke:

The word “podcasting” is a portmanteau that combines the words “broadcasting” and “iPod.” The term can be misleading since neither podcasting nor listening to podcasts requires an iPod or any portable music player. For that reason, various writers have suggested reinterpreting the letters POD to create “backronyms” such as “Personal On-Demand.”

Wikipedia: “Podcasting”

Det tycks alltså som om “Point of Distributed Sound”, “Personal On-Demand” och andra förkortade uttryck mer är önsketänkande än trovärdiga förklaringar till ordets ursprung. Vad som slutligen avgör är kanske om man är iPod-frälst eller ej… och att definiera om ord med hjälp av “backronymer” har ju fungerat förut.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]