Arkiv för etiketten 'poddradio'

iPod eller ej pod?

LurarBengt på Frihetens vingar har invändningar mot termen podradio (“svenska” för podcasting):

Jag tycker inte Podradio […] passar så bra eftersom det inte handlar om att sända radiovågor från en sändare där en mottagare tar emot dessa utan sladdar.

Här håller jag med Bengt; efterledet -radio är lite missvisande, både om man tar hänsyn till (den traditionella) tekniken för radiosändningar och för den delen också om man tar fasta på ordets ursprung i latinets radius, stråle. Bengts termförslag, podsändning är därför ett rimligare alternativ, då det dels knyter bättre an till engelskans podcast och dels har inte längre försöker ge sken av att man fortfarande seglar på radiovågornas hav.

Icke desto mindre har jag vissa problem också med detta ord – inte bara för att det framstår som en språklig bastard: ordet “pod” finns (åtminstone inte ännu) i svenskan. Även om man accepterar denna ordimport, så krävs nämligen dessutom ett visst självbedrägeri för att tolka betydelsen av ordet som något annat än reklam för ett visst äppelutsmyckat varumärke:

The word “podcasting” is a portmanteau that combines the words “broadcasting” and “iPod.” The term can be misleading since neither podcasting nor listening to podcasts requires an iPod or any portable music player. For that reason, various writers have suggested reinterpreting the letters POD to create “backronyms” such as “Personal On-Demand.”

Wikipedia: “Podcasting”

Det tycks alltså som om “Point of Distributed Sound”, “Personal On-Demand” och andra förkortade uttryck mer är önsketänkande än trovärdiga förklaringar till ordets ursprung. Vad som slutligen avgör är kanske om man är iPod-frälst eller ej… och att definiera om ord med hjälp av “backronymer” har ju fungerat förut.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]