Arkiv för etiketten 'personlighet'

Typsnitt med personlighet?

TypsnittHur upplever man ett typsnitt? Kan ett typsnitt utstråla en egen personlighet?

A. Dawn Shaikh, Barbara S. Chaparro och Doug Fox ligger bakom en studie på nätet, där deltagarna fått bedöma ett antal typsnitt och bland annat sätta dem i relation till olika upplevda “personlighetsdrag”: stabil, mogen, oattraktiv, glad, rigid och så vidare. Dessutom har deltagarna fått ange vilka typsnitt de skulle kunna tänka sig att använda i olika sammanhang.

Det kanske inte kommer som någon överraskning att Times New Roman – som av många deltagare beskrivs som stabilt, moget och formellt – också är det typsnitt som de flesta själva skulle använda.