Arkiv för etiketten 'paraskevidekatriafobi'

Otursdag?

Fredag den 13:eDet är fredagen den trettonde, och delar av boulevardpressen tar dagen till ära tillfället i akt att på nytt köra gamla skrämselartiklar. Sålunda faller det sig ganska naturligt att påminna om hur det såg ut i januari.

Inte heller nu finns det någon särskild anledning att oro sig – Expressens senaste paraskevidekatriafobiska alster till trots. Liksom tidigare har Räddningsverket gått igenom olycksstatistiken:

Du behöver absolut inte vara mer rädd att det ska hända dig en allvarligare olycka på fredagen den 13:e än vilken annan fredag som helst.

Anledningen till att det sker så många fler automatlarm fredagen den 13:e är bland annat att 13 december (luciadagen) 1996 registrerades dubbelt så många som är normalt. I och med att vi har så få fredagar den 13:e så får den så stort genomslag.

Och förmodligen klarade de flesta sig helskinnade den förra gången.


Fredagen den trettonde

Fredag 13Få har väl missat att dagens datum är fredag 13 januari 2006. Just fredagen den trettonde anses ju av skrockfulla vara en otursdag, och kvällstidningarna är inte sena att hänga på. “Akta dig noga i dag!” skriver till exempel Expressen, och hänvisar till statistik från Räddningsverket. Läser man vad Räddningsverket i själva verket (!) skriver, finns det ingen större anledning till oro:

Räddningsverkets statistik visar att antalet automatlarm är fler fredag den 13:e jämfört med andra fredagar och andra dagar. För övriga olyckstyper är skillnaden marginell, något fler för vissa och något färre för andra.

Så skillnaderna är för små för att begreppet olycksdagen ska få stöd i statistiken.

Även om vaksamhet alltid är bra, så finns det inte mycket som talar för att just fredagen den trettonde kräver särskild försiktighet. Att gå och oroa sig på grund av vidskepelse och dramatiska tidningsrubriker är däremot förmodligen ett säkert sätt att förstöra dagen. Oro brukar sällan skänka tur och lycka.

Den intresserande kan själv ta en titt på verkets olycksstatistik för åren 1996-2004. Se också vad Wikipedia respektive Snopes.com – Urban Legends Reference Pages har att berätta om fredagen den 13:e.

För övrigt…
betyder paraskevidekatriafobi skräck för fredagen den trettonde.