Arkiv för etiketten 'papper'

Ordning och reda bland alla lösa texter

PappersbuntarEtt av alla de projekt som jag skall ta mig an när tid finnes 1Som synes blir här blogginlägget hypotetiskt – för att inte säga utopiskt – till sin karaktär. är organiserandet och systematiserandet av alla de artiklar, stenciler och andra mer eller mindre lösa blad och papper som jag samlat på mig genom åren.

I nuläget sitter de flesta texterna i pärmar, alfabetiskt sorterade på författarens efternamn, men en rejäl – och stadigt växande – bunt väntar på att finna sin plats. Frågan är om man därvid skall inordna texterna i rådande ordning, eller om det månne kan vara idé att se över hela systemet.

Eftersom mängden artiklar redan är svåröverskådlig utan ett separat register, och eftersom varje ny text givet nuvarande lösning måste sorteras in på rätt plats – ofta med ett omfattande pappersskyfflande mellan pärmarna som följd – så kanske den enklaste lösningen skulle vara att bara skyffla in texterna i pärmar. Texterna märks därefter med ett unikt löpnummer. Genom att mata in artiklar och löpnummer i ett register blir ju ändå allt åtkomligt och överskådligt, och i praktiken betydligt mycket mer sökbart än ett stort antal artiklar i bokstavsordning. Men blir systemet bättre?

Fotnoter   [ + ]

1. Som synes blir här blogginlägget hypotetiskt – för att inte säga utopiskt – till sin karaktär.