Arkiv för etiketten 'pappaledighet'

Tankar från föräldraledigheten

FöräldraledigDen regelbundet återkommande bloggbesökaren har säkert lagt märke till att bloggaren själv den senaste tiden varit allt annat än regelbundet återkommande.

Anledningen härtill är enkel. Sedan i december (och fram till mitten/slutet av juni) är jag föräldraledig. Föräldraskapet är dessutom mer än så, mer än ett heltidsjobb – det är snarast den punkt kring vilken hela tillvaron roterar. Förälder är man dygnet runt, varje dag.

Det mesta av vad man tidigare kallat “fritid” har sålunda definitivt fått såväl ett annat innehåll som en annan innebörd. Man ägnar helt enkelt med glädje sin tid åt andra aktiviteter, allt med den lilla i centrum. Annat får däremot stå tillbaka när den privata tiden blir allt knappare och allt mer fragmentariserad. Det finns mycket som man inte längre hinner med lika mycket som förr, och bloggandet utgör inte något undantag.

Trots detta gör sig världen utanför familjelivet sig understundom påmind. Som om det inte räckte med allt annat man har att göra som småbarnsförälder så finns ett och annat att stå i när det gäller tiden efter föräldraledigheten. Hit hör avhandlingen, som sover en ganska orolig sömn. På ytan sker inte mycket, men någonstans djupt i det undermedvetna fortsätter aktiviteteten. Och förmodligen är det just så det skall vara – en alltför djup dvala kan ge avhandlingen ett plågsamt långsamt uppvaknande.

UpplysningSamtidigt som tankarna på avhandlingen då och då lite trött tittat fram från något mörkt skrymsle långt bak i huvudet, så har den senaste tiden också fyllts av mer brådskande aktiviteter. Hit hör förberedelserna inför sommarens stora begivenhet, the Twelfth Enlightenment Congress: Knowledge, Techniques and Cultures in the 18th Century. Formulär skall ifyllas, föredrag och abstracts skall författas, resebidrag skall sökas, och så vidare. Om nu allt går vägen 1Det vill säga, om de ekonomiska förutsättningarna för deltagandet kan uppfyllas., så medverkar jag med ett föredrag med “Rhetoric, Texts and Tradition in Swedish 18th Century Schools”. Föredraget blir en del i workshopen Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth century, och med de framstående forskare från flertalet länder som väntas medverka, blir såväl workshopen som hela kongressen någonting att se fram emot.

Så långt framtiden; också samtiden kräver sitt mått av uppmärksamhet. Även om föresatserna är goda så lär bloggandet även fortsättningsvis vara mindre regelbundet. Kanske kommer innehållet också i något högre grad avspegla det faktum att jag är pappaledig – färre tankar från akademin, fler tankar från föräldraledigheten, alltså. Vi får väl se.

Fotnoter   [ + ]

1. Det vill säga, om de ekonomiska förutsättningarna för deltagandet kan uppfyllas.