Arkiv för etiketten 'nyord'

Nyord 2008

Språkrådet har nu i dagarna förfärdigat sin senaste lista över de nyord man valt att uppmärksamma under det gångna året, och förteckningen förhandspubliceras av bland andra Dagens Nyheter. Av någon anledning har det blivit något av en tradition att också här på bloggen mer eller mindre svepande uttala sig om årets ordskörd.

Och årets skörd känns inte helt och hållet klockren. Anledningen är ungefär densamma som tidigare år: flera av nyorden är mest av allt förmenta finurligheter som vunnit begränsad uppskattning, men som snabbare än någon hinner säga örådiserad (nyord 2004) antingen kommer att kännas löjliga eller helt glömmas bort. Andra är mer eller mindre normerande konstruktioner som ytterst avspeglar en politisk agenda: förväntningssamhälle och klimatism hör till årets bidrag till denna kategori och de sällar sig sålunda till bland andra 2006 års latteliberal och 2004 års curlingstat.

De flesta av orden kan väl däremot med fog ses som goda tidsdokument, och det är alltså inte någon slump att teknik- och internetrelaterade ord som mikroblogg, ansiktsspårning, och geotaggning gör entré. Ordet blåstråle (Blu-ray) lär emellertid inte ha någon vidare framtid – liksom det medieformat som betecknas; de bägge går nog under tillsammans inom en inte allt för avlägsen framtid när man glömt att man en gång lagrade filmer på plastbitar.

Till de ord som kretsar kring tillvaron på nätet (vilken ju under året för allt fler har framstått som allt svårare att skilja från tillvaron utanför) hör bloggbävning. Upphovsmannen till ordet må ursäkta, men särskilt goda framtidsutsikter har ordkonstruktionen knappast; det är lite för mycket braskande nakenchock över det hela. Däremot har själva bloggbävningen – den kokande stämning i delar av bloggosfären som till slut kom att hamna också i traditionella mediers strålkastarljus – förmodligen gjort ett outplånligt avtryck i det svenska medielandskapet. Efter FRA-debatten 2008 torde det stå klart att maktbalansen inom politik och media rubbats med medel som man tidigare inte riktigt kunnat föreställa sig – och att det kan och lär hända igen. Vissa av nyorden får oss att skämmas för hur vi pratar, andra får oss att förundras över språkets makt och över den verklighet som orden är med och skapar. Bloggbävning hör till bägge dessa kategorier.

När allt kommer omkring är det emellertid så att framtiden får utvisa vad som kommer att bli kvar i språket, och vad som kommer att försvinna. Det kan tyckas banalt, och visst kan vi ha våra mer eller mindre kvalificerade gissningar kring vilken plats fronta eller fickla får i framtidens svenska språk – men det är just gissningar.


Nyord 2006

Nyord 2006Det har åter blivit dags för Språkrådet 1Som tidigare hette Svenska språknämnden. att publicera sitt årliga urval av nyord, och som vanligt är det en blandning av sådana ord som faktiskt används och sådana ord framför allt är “finurliga” och “lustiga”.

Att det i år har varit val med påföljande regeringsskifte märks kanhända på ord som flexidaritet, latteliberal, nystartsjobb och äldrelots.

Vad som tilldrar sig i bloggosfären lämnar också avtryck, bland annat genom att just detta ord 2Med förklaringen “skämtsamt om det ‘universum’ som alla bloggar utgör”. tagits upp som nyord. Därtill kommer den nya mening som ordet medborgarjournalistik givits i och med att “vanliga medborgare” 3Eller personer som utger sig för att vara “vanliga medborgare”… utmanar journalisternas traditionella uppdrag.

Till de ord som inte en själ kommer att begripa – och än mindre använda – om femton år hör nog rondellhund och förmodligen också sverka och helikoptermamma.

Personliga favoriter är minnespinne (direktöversättning av engelskans memory stick) och triage (“prioriteringsbedömning i akutsjukvården”). Att Språkrådet särskilt uppmärksammar den ökade användningen av prio (som kortform för ordet prioritet) är också ganska rimligt.

Vad orden betyder? Se själva!

Se också…
tidigare inlägg om 2005 och 2004 års nyord.

Fotnoter   [ + ]

1. Som tidigare hette Svenska språknämnden.
2. Med förklaringen “skämtsamt om det ‘universum’ som alla bloggar utgör”.
3. Eller personer som utger sig för att vara “vanliga medborgare”…

Gamla och nya nyord

Det är intressant att se hur språkets förnyelse i mångt och mycket är en återspegling av trenderna i samhället i stort. Ibland slår tillskotten till ordskatten rot och får fäste i vardagsspråket, ibland försvinner de lika fort som de kommit.

Det är fler som delar denna fascination; Chadie har köpt en nyordsbok och noterat ord som “bokstavsbarn” (=barn med diagnosen adhd/mbd/damp/osv/etc) och “trobbning” (=att vara en retsam, uppkäftig och vanartig odåga).

Åtminstone ordet “bokstavsbarn” är ett uttryck som faktiskt används både här och där (även om det har en starkt nedsättande biton). Däremot ställer jag mig tvekande till flera av de andra orden – “trobbning” till exempel, som knappast har letat sig ut från skolbyråkratins handlingsplaner.

Jag skrev för övrigt några rader om nyord i samband med att Svenska språknämnden släppte årets skörd. Mitt intryck är att många av orden mer är på skoj än någonting som verkligen används: de roar (eller oroar) språkintresserade en stund, men faller ofta snabbt i glömska.

En del nyord blir med tiden nästan lite pinsamma; de blir som andra trender man inte vill påminnas om. Den som till exempel tar en titt i 80-talsgarderoben – både modemässigt och språkligt – hittar säkert en och annan kreation som får en att inse hur såväl smak som förnuft ofta får stå tillbaka för modets nycker.

Ty så är det med trender, de blommar upp och vissnar bort – älskade av många, saknade av ingen.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


Nya ord

I dagarna har vi kunnat läsa om årets skörd av så kallade nyord, det vill säga ord som under året av en eller annan anledning har fått Svenska språknämndens välsignelse.

Här återfinns curlingföräldrar och servicebarn, datalektiker och flexitarianer – alla barn av vår tid.

Vilka ord som dyker upp i språket, och som uppmärksammas av Språknämnden, säger naturligtvis ett och annat om samhället. Samtidigt skall man kanske inte dra allt för stora växlar på den goda nämndens urval. Många av orden är föga annat än lustifikationer: mer av värderande utsagor och raljansmaterial än ord som faktiskt används i vardagligt tal. Så förhåller det sig till exempel med ord som vuxenvälling (“skämtsam benämning på caffelatte, i synnerhet sådan som smakar kokt mjölk”) och örådiserad (“om tillstånd som liknar förhållandena i tv-programmet Robinson, med utröstningar o.d.”).

Man kan fråga sig vilka ord som kommer att överleva tidens tand – vem kommer att om tio, tjugo, trettio år att tala om curlingföräldrar och vuxenvälling? Vem förstår idag vad som 1998 menades med älgtest?

Så nog är många av de nya orden flyktiga; de gör ett kort gästspel i vår vokabulär innan de försvinner in i språkets dimmor.

Och ja, ett av det gångna årets tillskott till ärans och hjältarnas språk är blogg. Vi får väl se hur länge det står sig.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


Etiketter: nyord, ord, språk