Arkiv för etiketten 'nyheter'

Senaste nytt som inte har hänt

TidningarBoulevardtidningarnas löpsedlar saluför idag 1Imorgon handlar det om Anja, var så säker. artiklar med anknytning till SVT:s populära serie Saltön. Förvisso trevligt att också litteratur och dramatik bereds plats, men framför allt ett tecken på hur verkligheten fiktionaliseras – och fiktionen tas för verklighet 2Givet att det nu finns någonting man kan kalla verkligt.

Längst i sina försök att dra fördel av den aktuella seriens dominans på televisionsdramatikens scen går förmodligen Expressen. Här erbjuder man kort och gott den nyfikne läsaren 3Förmodligen också idealläsaren. att få ta del av – som löpsedeln skulle ha uttryckt det – sexscenerna som SVT stoppade. Vad det, enligt artikeln, handlar om är hur en av romanfigurerna har ett antal mer eller mindre lösa förbindelser som av olika skäl inte tagits med i filmatiseringen.

Det som vid en första anblick kan se ut som ett tämligen banalt utslag av upplevd nyhetstorka 4Förutsatt att man som exempelvis löpsedelmakare anser att det inte har hänt någonting av intresse i världen under det senaste dygnet., framstår vid närmare eftertanke som ett rätt intressant fenomen. Man försöker alltså från tidningens sida inte blott locka lösnummerköpare med hjälp av händelser i en fiktiv, litterär värld (vad som händer i böckerna) – utan med hjälp av icke-händelser (vad som inte händer i tv-serien).

Huruvida det handlar om en vilja att föra en diskussion om narratologi, litteratur och tv-dramatikens villkor, eller om det handlar om ett cyniskt försök att med löfte om sexskildringar locka läsare överlåter jag dock på andra att avgöra.

Klart är i alla fall att litteraturen erbjuder många kittlande historier som kan skänka lite krydda åt löpsedlarna också det faddaste nyhetsdygn. “Student mördade pantlånerska” är en rubrik som kanske kan sälja en och annan tidning; “Kärleksparets tragiska självmord” är annan.

Och vad sägs om “Regn av eld och svavel utplånar hela städer” eller “Man mördar sin far – gifter sig med sin egen mor”? Vem sade egentligen att verkligheten överträffar dikten?

Fotnoter   [ + ]

1. Imorgon handlar det om Anja, var så säker.
2. Givet att det nu finns någonting man kan kalla verkligt.
3. Förmodligen också idealläsaren.
4. Förutsatt att man som exempelvis löpsedelmakare anser att det inte har hänt någonting av intresse i världen under det senaste dygnet.