Arkiv för etiketten 'natur'

Naturligtvis

Naturlig kossa?I dessa dagar där skapare av stenåldersdieter och anhängare av aromaterapi slåss med månglare av mulltoaletter och miljöbilar om att erbjuda den moderna, miljö- och självmedvetna människan lindring för kropp, själ och samvete, kan det vara på sin plats att ägna en tanke åt vad det är som egentligen åsyftas med det “naturliga” alternativ som man förväntas välja.

Ty hur ofta saluförs inte en vara, en åsikt, en pedagogisk inriktning, en livsstil eller vad det vara månde med motiveringen att dethandlar om någonting “naturligt”?

“Det naturliga” har i vår tid blivit något av ett stående argument, närmast en modern motsvarighet till den klassiska retorikens loci. Man kan nästan alltid hänvisa till det naturliga, för att därigenom ta en intellektuell genväg förbi sådana besvärligheter som krav på vetenskapliga bevis.

Det hela fungerar genom den outtalade premissen “det som är naturligt är bra”; påståendet “denna företeelse är naturlig” är därigenom tänkt att leda fram till slutsatsen att “denna företeelse är bra”. Talet om “det naturliga” blir därför oftast till ren pathosargumentation, där man vädjar till föreställningar om en vänlig och felfri natur och en strävan efter ett harmoniskt, miljö- och människovänligt liv för att sälja allt från blöjor, saft och elström till politiska beslut.

Haken är naturligtvis att den outtalade premissen inte alltid stämmer: “det naturliga” är inte alltid bäst för människan. Det kan här vara värt att damma av en gammal text från The Skeptic’s Dictionary som behandlar just ordet naturligt:

Something present in or produced by nature is natural, such as an earthquake or typhoon, or a poisonous mushroom. Death is natural in the sense that to die is to conform to the ordinary course of living things in nature. For a diabetic to die from lack of insulin would be natural. It would be unnatural for a diabetic to inject natural or synthetic insulin, since injections are not natural. Rotting wood on your porch is natural in the sense that you have not used anything artificial to protect it. The smell of rotting garbage is natural. Meanness and cruelty are natural to some people; that is, they are inherent, non-acquired personal traits. Some people are apparently natural born killers. Squishing bugs and kicking cats is natural for some people, in the sense that they do such things spontaneously, without reflecting on their actions. Nudity is the only natural state for animals, even humans. All clothing is artificial, that is, not natural. So are the fillings in your teeth. So is all make-up and jewelry. Bearded men are natural. To shave is to do something unnatural. […]

Att “det naturliga” trots allt är så lockande kan vara ett vackert bevis på hur människan har en i grunden positiv syn på den värld som hon lever i, men det är också ett tecken på misstro och civilisationskepsis. Kanske är det mänskligt att ifrågasätta det onaturliga, men naturligtvis borde detta också gälla det naturliga.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


Etiketter: natur, naturlighet, retorik