Arkiv för etiketten 'jörgen i eriksson'

Vila i frid, Bloggkrönikan!

Ekots Bloggkrönika är död – saknad av få, sörjd av ännu färre, kommenterad av alla. I mindre än ett år försökte krönikan leva upp till sin inte allt för krävande målsättning:

Ekots bloggkrönika återger åsikter, tankar och inlägg om politik och samhälle i vid bemärkelse som publiceras på bloggar på internet. Förutsättningen är att de ska vara relevanta, genomtänkta och välgrundade.

När nu Bloggkrönikan lägger ner verksamheten är det med motiveringen att man helt enkelt haft svårt att hitta bra bloggar:

Att hitta det välskrivna, välgrundade och samtidigt relevanta kan osökt få en att tänka på det gamla ordstävet om gumman som klippte grisen och nödgades konstatera att det var mycket väsen och lite ull.

Någonstans blev det uppenbarligen fel; av någon anledning fick bloggkrönikören Jörgen I Eriksson för sig att klippa grisen.

RadioBloggkrönikan medger själva att det är det omöjligt att i en radiokrönika 1Eller i något annat medium, för den delen. sammanfatta allt vad som sägs i bloggosfären och att en viss 2Underdrift. sållning därför blir nödvändig. Kanske är det här det har brustit; Jörgen I Eriksson förefaller dela in bloggosfären i dels krassa megafonbloggar och dels banala dagboksbloggar – och ingenting ser han däremellan. Betraktat ur denna begränsade synvinkel är det förstås lätt att bli besviken. Ser man bara till grisarna, lär man inte heller få mycket ull.

Det är dock tveksamt om det är så enkelt att det råder brist på intressanta bloggar, eller att Eriksson har misslyckats med att finna dessa. Istället förefaller det som om viktiga aspekter av bloggandet har gått Bloggkrönikan förbi. Att diskutera bloggosfären utan att uppmärksamma den mångfald av bloggar som varken utgör politiska propagandacentraler eller självcentrerade shoppingdagböcker är ett misstag; att inte ta hänsyn till det ömsesidiga åsiktsutbyte som möjliggörs av bloggmediets kommentarsfunktion är ett annat.

Någonstans i sin jakt på det “relevanta” och “välgrundade” gick Bloggkrönikan vilse, och det är inte utan viss bitterhet som Jörgen I Eriksson luftar sin besvikelse över bloggosfären:

Livet levs inte heller på nätet och de stora, verkligt nyskapande och kreativa tankarna hittar man inte på bloggarna. De tänks helt enkelt någon annanstans.

Det är lätt att instämma i den fråga som ställs av Dennis: var? Vad kan uppfylla Erikssons önskningar om de “stora” tankarna? En antydan om svaret ligger förmodligen i att det tycks som om Bloggkrönikan faktiskt trott sig kunna få samma gamla ull som vanligt. Lidbom uttrycker det hela träffande i en kommentar hos Redaktörn:

Det går inte att vara gatekeeper för bloggosfären(!).

[…] Dessutom har de varit för smala och trångsynta i vad som är “relevant” – de har letat efter nya ledarskribenter, men såklart funnit få på bloggarna.

Hade de faktiskt letat efter nya tankar och nya röster hade de funnit fler.

Bloggkrönikan har helt enkelt själv gått in i svinstian med ullsaxen i högsta hugg, och nu skyller man på grisarna.

Se också blogginlägg hos bland andra Aqurette, Beta Alfa, Bloggen Bent, Erik Laakso, Framtidstanken, Frihetens vingar, Notiser från en ö och Vänstra stranden.

Fotnoter   [ + ]

1. Eller i något annat medium, för den delen.
2. Underdrift.