Arkiv för etiketten 'författande'

Bloggandet som meritering?

I samband med att jag skrev mitt föregående inlägg, så kom jag att reflektera över följande passage i Per Anderssons artikel om bloggosfären, där han intervjuar Erik Stattin:

Det finns nog, säger han [Stattin], folk som börjar blogga för att de hoppas få bli krönikörer på någon ledarsida: bloggen som en meritförteckning i realtid.

Påminner inte detta lite om forna tider, då förhoppningsfulla ämbetsmän ägnade sig åt skrivande för att meritera sig i karriären i statliga institutioner och ämbetsverk? Visserligen rörde det sig då det begav sig om vitter meritering, men är egentligen steget så långt från denna “lärda skönlitteratur” till vissa av dagens alster i bloggosfären?

Kanske är det så att bloggosfären erbjuder en ny arena där skribenter har möjlighet att visa upp sina konster i hopp om att stormedia skall bjuda in dem till de fina salongerna. Det hela är ytterligare en aspekt av hur bloggosfären interagerar med resten av världen, och hur bloggandet bidrar till att skapa nya kulturella strukturer – eller till att återuppväcka gamla. Kanske har vi bara sett början på utvecklingen.

Den som är intresserad av den gamla vittra meriteringen kan gärna vända sig till Bo Bennich-Björkmans avhandling Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550-1850 (diss. Uppsala, 1970), som är en av hörnpelarna i den svenska litteratursociologins historiska studium.

En av slutsatserna i Bennich-Björkmans avhandling är att just arbetet som ämbetsman var någonting nödvändigt för att man skulle kunna upprätthålla ett författarskap. Den ekonomiska verkligheten tvingade författarna att ställa pennan i en uppdrags- eller arbetsgivares tjänst. Att kunna leva enbart på sitt eget skrivande var ytterst få – om ens någon – förunnat, då någon kommersiell bokmarknad inte utvecklades ordentligt förrän först på 1800-talet.

Frågan är om detta är utsikter som också väntar skribenterna i dagens bloggosfär, och vad de i så fall tycker om detta.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]