Arkiv för etiketten 'facebook'

Facebook-grupper för forskare och andra

FacebookNätverkstjänsten Facebook har den senaste tiden fått se antalet svenska användare öka på ett sätt som, om uttrycket inte vore så slitet, skulle kunna beskrivas som lavinartat. Förmodligen har intresset ökats än mer av medias moralistisk-alarmistiska skriverier om tjänstens vådlighet för arbetsmoralen. (Som om den som brister i motivation inte skulle kunna finna andra sätt att förspilla sin tid…)

Till de aspekter av Facebook som faktiskt kan bidra till någonting mer än förströelse hör de grupper där användare kan samlas kring gemensamma intressen. Förvisso finns här mycket trams, men också en potential att utvidga sina (professionella eller andra) nätverk bortom de gamla bekanta man ändå har på sin vänlista.

Utbildningshistoria - träsnittSå finns numera – genom undertecknads försorg – också en grupp för utbildningshistoria, där forskare, studenter och andra intresserade av ämnet kan mötas.

Den största haken – som jag ser det – är emellertid att nätverken, också de som är öppna för vem som helst att ansluta sig till, befinner sig i ett slutet system: själva Facebook. Detta leder till att man som nätverkare låser sig för en lösning som inte släpper in den som av en eller annan anledning inte registrerat sig på Facebook.

Därtill har man föga kontroll över själva tjänsten och dess framtida göranden och låtanden, vilket innebär att man en vacker dag kan ställas inför fullbordat faktum när det gäller allt ifrån användaravgifter, påträngande mängder reklam, etiskt tvivelaktig hantering av personuppgifter, och så vidare.

Även om Facebook för forskare (och andra) kan utgöra ett bra ställe att knyta kontakter och utveckla nätverk, bör man nog vara försiktig med att lägga ut allt för mycket på entreprenad på tjänsten. Bloggar, webbplatser och liknande traditionella fora är öppnare system, och förmodligen betydligt säkrare kort både i det korta och i det långa loppet.

Att helt och hållet hålla sig till Facebook är en onödigt exkluderande nätverksstrategi som faktiskt också innebär ett ganska stort risktagande.


Digitalt liv: Facebook

FacebookDet tog ett tag, men till slut så har man då fallit till föga och följt flocken till Facebook. Kanske var det bara en tidsfråga; det tycks i alla fall som om betydande delar av gamla och nya bekantskapskretsar mer eller mindre simultant anslutit sig till tjänsten de senaste veckorna. 1Vilket, skulle kanske den teknikblaserade tillägga, är långt efter att den hunnit bli både inne och ute igen.

Hur som helst är jag sedan ett par dagar på plats, och jag kan till och med tänka mig att jag kan trivas där.

Förvisso har Facebook sina nackdelar – och de är ganska betydande. Systemet är slutet: ett gated community där användarna påtar i sina egna täppor, pratar med samma gamla vänner och sällan förväntas ge sig ut på strövtåg på andra delar av internet. Ett och annat kan också sägas när det gäller förhållandet till den personliga integriteten, och den hugade kan med relativ lätthet kartlägga inte blott olika personers nätverk utan också sådant som deras politiska åskådning, sexuella läggning och religiösa tro. 2Förutsatt att personerna av någon anledning faktiskt valt att fylla i dessa fält.

Samtidigt är ju Facebook faktiskt ganska kul. Det är lätt att administrera, även för den som annars inte skulle kunna, vilja eller våga sig på några aktiviteter på nätet. Den personliga profilen kan kompletteras med mängder av finesser och funktioner, allt efter eget tycke och smak – mängden applikationer är imponerande. 3Även om det mesta är ganska tramsigt. Men framför allt så är det ju här som folk faktiskt befinner sig: mängder av gamla vänner och bekanta som i andra sammanhang inte gör något väsen av sig på nätet befinner sig nu ett fåtal klick bort. Och det är inte så illa.

Fotnoter   [ + ]

1. Vilket, skulle kanske den teknikblaserade tillägga, är långt efter att den hunnit bli både inne och ute igen.
2. Förutsatt att personerna av någon anledning faktiskt valt att fylla i dessa fält.
3. Även om det mesta är ganska tramsigt.