Arkiv för etiketten 'cecilia stegö chilò'

De politiska skandalernas vinnare?

FicklampaVem vinner egentligen på den senaste tidens politiska skandaler?

Inte är det regeringen, som antagligen sett fram emot att få åtminstone en viss arbetstro för att förverkliga sin politik – eller de väljare som knappast ser det som någon fröjd att företrädas av personer vars politiska ambitioner låter sig överskuggas av privatmoraliska irrfärder.

Inte heller oppositionen och dess väljare har nog särskilt mycket att vinna på att värdefull tid som skulle kunna ägnas åt utvärdering, omprövning och utveckling av den egna politiken istället går åt till att med åtskillig moralisk indignation punktmarkera enskilda regeringsföreträdare.

Problematiken är inte ny, och den handlar inte enbart om turerna kring ministrarna Borelius och Stegö Chilò. Snarare ser vi här bara de senaste i en lång rad tecken på hur den politiska diskussionen allt mer kommit att fokusera enskilda politikers göranden och låtanden – och särskilt göranden och låtanden av det mer spektakulära slaget.

Förmodligen är de stora vinnarna i denna mediala och politiska skandalkultur alla de PR-konsulter och -experter, som raskt rycker ut med ursäktsmanual och pudelkrav, oavsett om det handlar om lägenhetsaffärer, katastrofberedskap, svart arbetskraft, kräftskivor, parkeringsböter, dataintrång eller licensskolk. På något sätt har man lyckats förvärva såväl rätten att skriva regelboken, som rätten att döma efter denna.

För förtroendevalda, tjänstemän och väljare gäller det kanske helt enkelt att vänja sig vid den nya situationen; även om spin inte är någon nyhet i den svenska politiken har nog inte innebörden någonsin varit så tydlig som i årets valrörelse.

De avslöjanden som duggat tätt de senaste tio åren har utgjort gefundenes Fressen för sensationsjournalister, medierådgivare och politiska kommentatorer – vilka givetvis låtit sig väl smaka. Kanske inte konstigt att “expert”-kåren med åren har blivit tämligen fet, och tyngden kommer väl till pass när det återigen ges tillfälle att gräva guld i det nya sköna medielandskapet. Sin kompetens har man om inte annat bevisat genom förmågan att tillskanska sig spaltmeter i traditionella media.