Arkiv för etiketten 'Canfranc'

Slutstation

CanfrancAlltjämt står de där, järnvägsstationerna, likt monument över det 1800-tal som skulle binda samman hela världen med vägar, järnvägar och båtlinjer. De är rester från en värld före världskrigen, en värld och en tidsanda som kanske försvunnit för alltid.

CanfrancDe gamla järnvägsstationerna står emellertid kvar: många används fortfarande; andra har rivits eller lämnats att förfalla. Till de sistnämnda hör stationen i Canfranc i Pyrenéerna – en artonhundratalsdröm som aldrig riktigt hann bli sann. Stationens förfall har under flera år dokumenterats av tyskarna Stefan Gregor och Matthias Maas, och deras fotografier finns nu tillgängliga på The Canfranc Project.

[Via Bibi’s Box]

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]