Arkiv för etiketten 'blok'

Bloggar, böcker och blöcker

BokBloggaren vill egentligen inte blogga, utan snarare skriva böcker. Det är tesen i en artikel i dagens DN. Den vanliga raddan mer-eller-mindre etablerade-författare-som-börjat-blogga uttalar sig i artikeln om bloggar, böcker och blöcker 1Plural av blok borde väl vara blöcker, som bland annat påpekats av Beta Alfa. – och hela tiden jämför man med boken som medium:

– Det är lite med nätet som med slampoesin, säger Kristofer Leandoer. Skribenterna vill gärna sluta i bokform. Vilket bara bekräftar bokens oöverträffade status.

Och visst kan man betrakta det hela i termer av status: att ge ut en bok har fortfarande rejält mycket högre status än att skriva i en blogg. 2Och för den delen också än att ge ut en blok, får man förmoda. Samtidigt skulle jag vilja ifrågasätta hur pass stark denna bloggarnas strävan efter trycksvärta och pappersmassa egentligen är; jag tror till exempel inte alls att bloggaren i gemen nödvändigtvis finner något större egenvärde i att se sina elektroniska alster i traditionellt tryck.

Nej, den stora fördelen med den tryckta boken ligger nog i att man – till skillnad från bloggen – på ett enkelt och väl etablerat sätt kan ta betalt för den. Och det är något som de bloggande författarna mycket väl har förstått.

Fotnoter   [ + ]

1. Plural av blok borde väl vara blöcker, som bland annat påpekats av Beta Alfa.
2. Och för den delen också än att ge ut en blok, får man förmoda.