Arkiv för etiketten '1600-tal'

Retorikerkammarens fest vid en stadsport

Retorikerkammarens fest vid en stadsport

Målning av Jan Steen (1626-1679).

Se också…
Retoriker vid ett fönster


Retoriker vid ett fönster

Jan Steen - Retoriker vid ett fönsterBland den nederländske konstnären Jan Steens (1626-1679) många skildringar från 1600-talets vardagsliv återfinns också Retoriker vid ett fönster. Här ges en inblick i en barock-rederijkers värld – en värld av vältalighet och diktning, men också av såväl komik och tragik.

Återkommer givetvis till fler verk ur Steens fascinerande produktion.

[ Via Hyde Park ]


Stormaktstidens Sverige, illustrerat

Suecia antiqua et hodiernaSuecia antiqua et hodierna har närmare trehundra år på nacken, och är därför knappast att beteckna som någon nyhet. Sedan några år finns detta praktverk tillgängligt på nätet.

På 353 planscher skildras städer, gruvor, slott, kyrkor, monument, fornminnen – kanske inte alltid så historiskt eller topografiskt korrekt, men en nog så fascinerande bild av hur det stormaktstida Sverige ville visa upp sig i världen.

Suecia antiqua et hodierna har digitaliserats och katalogiserats av KB, och det är också där man återfinner den bästa versionen på nätet. Verket är också sökbart i en specialdatabas på LIBRIS; därtill finns ett antal planscher på Wikimedia Commons.
Suecia antiqua et hodierna - Uppsala