Arkiv för kategorin 'personligt'

Välkommen Hedda!

Den 29 mars 2010 kl. 17:58 föddes vår dotter Hedda Ingrid Sofia, 52 cm och 4040 g.


Insnöad och (delvis) isolerad

Bortsett från att det (för närvarande) finns vatten i kranarna, ström i ledningarna och ettor och nollor i bredbandet, så är det lite si och så med kommunikationerna.

På grund av byte från traditionell telefoni till IP-varianten så går det för närvarande inte att ringa mig på det fasta telefonnätet. Nummerporteringen skulle vara klar idag, men nu har uppenbarligen något inträffat som försenat det hela. 1Just en snygg början på ett abonnemang… Tills vidare nås jag därför säkrast på mobilen eller e-posten. Detta givet att jag har 3G-täckning, förstås – Tele2:s GSM-nät ligger nere, åtminstone här i Uppsala.
(Uppdatering 27 november 2008: nåbar igen!)

Översnöade cyklar

Rent generellt har det ymniga snöandet – snökaos, som det heter i folkmun – i dagarna gjort livet surt för upplänningarna. Kollektivtrafiken blir kraftigt försenad eller ställs helt sonika in, hemtjänsten tvingas ta bandvagnen, elen sviktar, skolgång och postutdelning försinkas… och mer lär det bli.

För den som i likhet med undertecknad har 40 mil att pendla fram och tillbaka under morgondagen så är det nog bäst att, i likhet med Orsa kompani, hålla inne med löftena.

Fotnoter   [ + ]

1. Just en snygg början på ett abonnemang…

Novemberretrospektiv

Uppsala, november 2008

Denna vecka ligger jag lågt här på bloggen; tiden och tankarna går till annat. Blicken vänds inåt och bakåt, mot denna bloggs novembergömmor.

För tre år sedan gick Bloggforum 3 av stapeln, en tillställning som naturligtvis också bevistades av undertecknad. Hösten 2005 rådde fortfarande något av nybyggarnas entusiasm, även om man redan då börjat tänka på baksmällan efter den kommande hajpen. Valet av forumtema är intressant och betecknande: bloggens död (och bloggandets framtid). Det har hänt en del sedan dess, och bloggosfären ser definitivt annorlunda ut idag. (Bara tanken – och möjligheten! – att rent fysiskt samla den svenska bloggosfären under ett och samma tak känns tämligen avlägsen…) Det finns all anledning att återkomma till detta, kanske i samband med att den senaste tidens utveckling i bloggosfären sammanfattas lagom till årets slut.

I övrigt tycks språk, litteratur och internet ha stått i fokus under november månad. 1Ingen större skillnad från hur det annars sett ut på denna blogg, alltså. Det har puffats för instick till Svenska Akademiens ordbok. Läslistor och bokbindarkonst har avhandlats, liksom möjligheten att prenumerera på nypublicerade e-texter som RSS-flöde. Reklam har gjorts för Firefox (något jag gärna upprepar) och denna bloggs byte av publiceringsplattform har annonserats. 2Den som hängt med minns kanske att jag från början använde mig av Geeklog. Sedan mars 2006 är det emellertid WordPress som gäller.

November har annars på det personliga planet de senaste åren varit något av en förändringarnas månad, och det är kanske anledningen till att relativt litet publicerats här på bloggen. 3Publiceringsluckor står emellertid att finna även under januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och december… Förvisso är hösten en tid då livets förgänglighet manifesteras. Vi påminns om döden; det är ingen slump att allhelgonahelgen med sina ceremonier ligger just i skiftet mellan oktober och november.

Men här läggs också grunden för det fortsatta livet. För tre år sedan kunde jag här på bloggen kungöra att jag antagits till forskarutbildning, och för snart två år sedan skedde det allra största: min dotters födelse.

Också när det är som mörkast är november en ljus månad.

Fotnoter   [ + ]

1. Ingen större skillnad från hur det annars sett ut på denna blogg, alltså.
2. Den som hängt med minns kanske att jag från början använde mig av Geeklog. Sedan mars 2006 är det emellertid WordPress som gäller.
3. Publiceringsluckor står emellertid att finna även under januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och december…

Ny månad, nya föresatser

Oktober månad är kommen, och med den nya tillfällen att göra skäl för bloggarepitetet. Den senaste tiden har ägnats åt kurser och konferenser, resor och redovisningar, arkivforskning och analys. Nu stundar förvisso inte nödvändigtvis andra tider, men det är delvis andra bullar som vankas.

Härmed utlovas sålunda en ökad nätnärvaro under de närmaste månaderna. Mer bloggande, alltså (och kanske ett ökat deltagande även i andra sociala medier).

Till anledningarna hör att jag gärna vill hålla igång sådant som skrivande och nätverkande trots att en icke obetydlig del av dagarna ägnas åt insamling och analys av gamla dokument – vilket ju fallet ofta är när man som undertecknad ägnar sig åt forskning kring äldre material. På sätt och vis är många av de människor man möter i arbetet sådana som är döda sedan ett par hundra år. Inget fel med det, men de deltar inte alltid i den senaste bloggdebatten.

Denna utfästelse innebär alltså ett slags programförklaring. Under oktober och november månad avser jag att skriva åtminstone ett inlägg varannan till var tredje dag. Observera att målet framför allt är kvantitativt – den kvalitativa sidan är inte prioriterad. 1Kanske i (välbehövlig?) kontrast till mitt metodmässigt framför allt kvalitativt orienterade avhandlingsarbete. Istället skall jag göra mitt bästa för att inte låta pretentioner och prestationsångest hamna i vägen för skrivandet – vilket kan vara nog så svårt då man 2Åtminstone undertecknad. som forskarstuderande ständigt är på vippen att ålägga sig själv samma kvalitetskrav i bloggandet som när det gäller skrivandet å yrkets vägnar.

Kanske kan (de eventuella) läsarna hjälpa till här: hur ser ni på skrivandet i olika genrer och medier? Finns det något krav på enhetlighet i den offentliga rollen? Är det en tillgång eller mest en källa till problem att verka och publicera sig inom olika offentliga sfärer?

Nåväl, mer om detta vid ett annat tillfälle. Nu är det dags att regnruskrusta sig för att så smått knata iväg och hämta dottern på dagis.

Fotnoter   [ + ]

1. Kanske i (välbehövlig?) kontrast till mitt metodmässigt framför allt kvalitativt orienterade avhandlingsarbete.
2. Åtminstone undertecknad.

Mitt sommarlov

Skara stifts- och landsbibliotek
Landsarkivet i Göteborg
Åbo landsarkiv

När sommaren går mot sitt slut – må vara vädermässigt i snabbare takt än kalendermässigt – så är det väl på tiden att även denna blogg går in i ett annat och förhoppningsvis högre tempo.

Tro för all del inte att sommaren har varit någon särskilt stillsam tid. Visst har där funnits lugna, sköna stunder – men utöver solens strålar har också flitens lampa bidragit till den allmänna upplysningen. De senaste månaderna har jag bland annat hunnit med ett antal arkivbesök, bland annat till Skara stifts- och landsbibliotek, Landsarkivet i Göteborg samt Åbo landsarkiv, och därvid gjort flertalet intressanta fynd av primärmaterial till avhandlingen.

Utöver arkivens luntor har jag faktiskt också fått några stunder att läsa annat. På den skönlitterära sidan kan bland annat nämnas en smått spekulativ men språkligt intagande Lotta Lotass i Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet, en John Ajvide Lindqvist som i Människohamn åter vänt uppåt samt en Marisha Pessl som med sin Fördjupade studier i katastroffysik inte gjorde något större intryck utöver en lindrigare blodstörtning orsakad av författarens (miss)bruk av metaforer och bildspråk. En viss slagsida åt spänning och ruskigheter alltså, som sig bör om sommarkvällarna.

Nätnärvaron har sålunda få stå tillbaka något till förmån för de aktiviteter som utspelar sig i de mer fysiska delarna av världen, oavsett om det handlar om arkivens och bibliotekens ständiga svalka eller om semesterlivets ömsom solvarma, ömsom regndränkta landskap.

Måhända faller det sig naturligt att sommaren avslutas och hösten påbörjas där det analoga och det digitala, det förflutna och det kommande på sätt och vis kan sägas flyta samman. De senaste veckornas har framför allt ägnats åt omflyttning och iordningställande av såväl arbetsrum som barnrum här hemma. Böcker, möbler, leksaker, datorer, kablar, konst: allt gammalt och nytt har hamnat i en salig röra och till slut letat sig fram till sina rätta platser.


Nytt på läslistan

Den senaste tiden har de redan digra listorna med sådant jag önskar/ämnar läsa vuxit till sig ännu lite mer. 1Avbetandet sker stundom sporadiskt; somligt har ett par år på nacken. Några nytillskott:
Pappersbuntar

  • Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. Kan vara intressant för min avhandling.
  • Mer Borges; det var länge sedan någonting gav mersmak på samma sätt som min nyliga läsning av Fiktioner.
  • Senaste numret av Rhetorica Scandinavica, bland annat en – som det verkar – intressant text av Malcolm Heath om att undervisa studenter av idag i klassisk (antik) retorik.
  • En mängd blogginlägg som hunnit ansamlas i min RSS-aggregator. Bloggläsandet har halkat efter igen; det är sanslöst hur snabbt ansamlingen av flöden svämmar över. På att göra-listan hamnar därför också en generell översyn över flödesprenumerationerna, allt enligt någon snillrik men ännu icke påkommen princip.

Fotnoter   [ + ]

1. Avbetandet sker stundom sporadiskt; somligt har ett par år på nacken.

Förkylt värre (+ bildgåteledtråd 29:4)

Gåtfullt 29 - ledtråd 4Vad gör man när man drabbats av en förkylning som med lätthet skulle sysselsätta en mindre öron-näsa-hals-klinik? Vad gör man när den söndersnutna näsan blöder (utanpå – av skavsår!), när ögonen rinner och när öronen nästan exploderar av trycket inifrån?

Publicerar en ledtråd till den senaste bildgåtan, tar en värktablett eller två samt kryper till kojs med en god bok och en förhoppning om snart tillfrisknande.


Etiketter: förkylning, ledtråd

Digitalt liv: Facebook

FacebookDet tog ett tag, men till slut så har man då fallit till föga och följt flocken till Facebook. Kanske var det bara en tidsfråga; det tycks i alla fall som om betydande delar av gamla och nya bekantskapskretsar mer eller mindre simultant anslutit sig till tjänsten de senaste veckorna. 1Vilket, skulle kanske den teknikblaserade tillägga, är långt efter att den hunnit bli både inne och ute igen.

Hur som helst är jag sedan ett par dagar på plats, och jag kan till och med tänka mig att jag kan trivas där.

Förvisso har Facebook sina nackdelar – och de är ganska betydande. Systemet är slutet: ett gated community där användarna påtar i sina egna täppor, pratar med samma gamla vänner och sällan förväntas ge sig ut på strövtåg på andra delar av internet. Ett och annat kan också sägas när det gäller förhållandet till den personliga integriteten, och den hugade kan med relativ lätthet kartlägga inte blott olika personers nätverk utan också sådant som deras politiska åskådning, sexuella läggning och religiösa tro. 2Förutsatt att personerna av någon anledning faktiskt valt att fylla i dessa fält.

Samtidigt är ju Facebook faktiskt ganska kul. Det är lätt att administrera, även för den som annars inte skulle kunna, vilja eller våga sig på några aktiviteter på nätet. Den personliga profilen kan kompletteras med mängder av finesser och funktioner, allt efter eget tycke och smak – mängden applikationer är imponerande. 3Även om det mesta är ganska tramsigt. Men framför allt så är det ju här som folk faktiskt befinner sig: mängder av gamla vänner och bekanta som i andra sammanhang inte gör något väsen av sig på nätet befinner sig nu ett fåtal klick bort. Och det är inte så illa.

Fotnoter   [ + ]

1. Vilket, skulle kanske den teknikblaserade tillägga, är långt efter att den hunnit bli både inne och ute igen.
2. Förutsatt att personerna av någon anledning faktiskt valt att fylla i dessa fält.
3. Även om det mesta är ganska tramsigt.

The Rimms

The Rimms…enligt Simpsonize Me.


Åter hemma

Peyrou

Efter en fantastisk vecka på kongress i franska Montpellier är jag tillbaka i den eviga ungdomens stad. Den närmaste tiden lär framför allt ägnas åt sammanställning, utvärdering och korrespondens samt uppföljning av allehanda uppslag och idéer.

Därtill kan det förhoppningsvis ges en del tillfällen till bloggande – och såvitt jag förstår har den senaste tidens väder knappast lockat till utomhusaktiviteter.

Det kanske till och med kan bli ett litet arkivbesök någon gång framöver…


Etiketter: bloggande, meta, planer, tillbaka