Arkiv för kategorin 'pedagogik'Sida 2 av 2

Referenshantering med Zotero

ZoteroHar precis installerat Firefoxtillägget Zotero 1Som Gustav för övrigt tipsade om i en artikelkommentar för en tid sedan., avsett för bibliografisk referenshantering i webbläsaren 2Det vill säga Firefox.. Inte för att jag i nuläget har särskilt mycket tid att använda den finurliga lilla skapelsen, men det lilla jag hittills har lekt mig fram till verkar mer än lovande.

Användaren kan direkt från webben spara referensinformation som sedan kan organiseras, sorteras, kommenteras och kompletteras på en mängd olika sätt. Exemplarposter från bibliotekskataloger som DISA är bara ett exempel på vad som med ett enkelt klick kan läggas till referensdatabasen; enskilda blogginlägg (till exempel på den här bloggen) går lika bra.

Mycket återstår dock att undersöka, till exempel hur Zotero förhåller sig till EndNote, det program som jag annars använder för referenshantering vid mitt avhandlingsarbete. Någonting säger mig att det tar ett tag innan alla möjligheter har utforskats…

Fotnoter   [ + ]

1. Som Gustav för övrigt tipsade om i en artikelkommentar för en tid sedan.
2. Det vill säga Firefox.

Läsning i väntans tider

BöckerTiden går ibland 1Det vill säga till exempel nu i dagarna. mer än lovligt långsamt, och då kan det som bekant sitta bra med en god bok (eller flera).

I yrket får jag nu tillfälle att återvända till Roger Säljös Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet 2ISBN: 9172274433 ., den i mina ögon intressantaste boken på hela den kurs där jag nu undervisar.

Dessutom kom jag nyligen över 3För en billig penning på antikvariat Röda Rummet. B. Rud. Halls sista arbete, en liten skrift vid namn Uppfostrans och skolans historia (1951). Det är inget banbrytande verk, men är icke desto mindre intressant – särskilt som boken av författaren avsågs att användas i lärarutbildningen. Ty ett av målen med Halls pedagogikhistoriska forskargärning var, som medförfattaren Albert Wiberg uttrycker det, att också skänka bildning åt nya generationer av lärare och pedagoger:

Hall var fast övertygad om att det var av större vikt för en blivande lärare att göras förtrogen med pedagogikens stora gestalter i det förgångna, med deras idéer, problem och problemlösningar än att känna till petitesser inom den av matematiskt-statistiska metoder infekterade psykologien. Pedagogikens historia skulle ge perspektiv, idéer och kritisk blick i lärargärningen.

På mitt bord har nu också landat Retorisk handbok med lexikon 4ISBN: 9197371513 . av Christer Hanefalk, Stefan Hedlund och Kurt Lindholm. Det är en massiv lunta som förmodligen lämpar sig mer som uppslagsverk än som sträckläsning, men varje ämnesnörd värd namnet fastnar ju lätt även i lexika… Jag får anledning att återkomma härtill vid ett senare tillfälle.

Som pågående läsning av det mer rekreativa slaget kan nämnas Elementarpartiklarna 5ISBN: 9100574619 . av Michel Houellebecq. Förvisso är jag lite sent ute – jag missar uppmärksamhetstoppen med sisådär ett halvt årtionde – men man kan väl inte avstå från god litteratur bara för att den har några år på nacken? 6Fråga Homeros eller Dante, till exempel.

Fotnoter   [ + ]

1. Det vill säga till exempel nu i dagarna.
2. ISBN: 9172274433 .
3. För en billig penning på antikvariat Röda Rummet.
4. ISBN: 9197371513 .
5. ISBN: 9100574619 .
6. Fråga Homeros eller Dante, till exempel.

Pedagogikhistorisk konferens

Konferens Pedagogikhistorisk forskning 2006

Den tredje nordiska konferensen Pedagogikhistorisk forskning, gick av stapeln förra veckan, denna gång med temat Kultur, makt och utbildning. Bilden ovan är från den inledande paneldiskussionen “Pedagogikhistorisk forskning i blixtbelysning”; vid bordet Ulf P Lundgren (Uppsala universitet), Sven-Erik Hansén (Åbo akademi), Ning de Coninck-Smith (Danmarks Pædagogiske Universitet), Donald Broady (Uppsala universitet) och Trude Evenshaug (Universitetet i Oslo).

Mitt konferensbidrag, “Språk, tanke och tradition. Retorikundervisningshistoria ur ett hermeneutiskt perspektiv” finns tillgängligt på Nationella forskarskolans i utbildningshistoria webbplats, tillsammans med texter från forskarskolans andra doktorander samt associerade forskare.


Yrkesvägledning årsmodell 1880

Bleckslagare

Studie- och yrkesvägledare hörde kanske inte till vanligheterna för 1880-talets barn, men med hjälp av böcker som Was willst du werden? Bilder aus dem Handwerkerleben kunde gossarna 1Flickorna fick här nöja sig med att stå i bakgrunden. ändå få inspiration inför det kommande yrkeslivet. På ett dussin vackra färgbilder beskrevs yrkesvardagen för såväl korgmakare och murare, som låssmeder och bokbindare.

Nu är de alla sedan länge döda – liksom bleckslagarna, tunnbindarna och garvarna – och snart har kanske också själva yrkena dött ut.

Bilderna finns dock kvar.

Fotnoter   [ + ]

1. Flickorna fick här nöja sig med att stå i bakgrunden.

Ny hemsida för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Nationella forskarskolan i utbildningshistoriaEftersom jag ligger hemma med en elak förkylning men inte kan släppa tankarna på min avhandling, så tänkte jag passa på att tipsa om den nya hemsidan för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria, med bland annat dokument, programförklaringar, kalendarium och länkar.

Bland doktorandpresentationerna finns också undertecknad med:

Stefan Rimm <stefan.rimm@pi.oru.se>, Pedagogik, Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

Retorikundervisning, medborgarideal och maskulinitet i svenska skolor 1724-1807
Avhandlingen syftar till att undersöka hur retorikundervisningen under framför allt frihetstid och gustaviansk tid fungerat i fostrandet av skolpojkar och ynglingar in i rollen som den gode medborgaren och den dygdige mannen.
   Retorikämnet hade ända sedan antiken följts av en diskussion kring dess förhållande till den idealiske samhällsmedborgaren. Den gode talaren var också en god man, en vir bonus – med allt vad det innebar av moraliskt ansvarstagande, dygd och manlighet.
   Den klassiska retoriken och dess teori- och begreppsapparat utgör en central utgångspunkt i undersökningen och mot denna bakgrund studeras hur retoriken som teori, praktik och konst varit delaktig i skapandet och upprätthållandet av ideal, roller och identiteter.

Dessutom presenteras Andreas’, Elins, och Thomas’ pågående avhandlingsarbeten: om svenska lektorer vid nazityska universitet, om journalistutbildningens uppkomst respektive om utbildningspolitiska ambitioner i det tidiga 1800-talets publicistiska fält – utomordentligt intressanta projekt som är värda att hålla ögonen på!


Democracy and Education på nätet

John DeweyAh, John Deweys Democracy and Education:


Bibliografisk referenshantering med EndNote

EndNoteEftersom jag tidigare har talat ofta och entusiastiskt om LibraryThing som ett verktyg för att katalogisera sina böcker online, så måste jag väl också nämna att jag nu ser fram emot att komma i gång med EndNote för att hantera referenser i min avhandling. (Tack för tipset, Anders!)

EndNote är i grunden ett databasprogram som bland annat låter användaren organisera sitt “bibliotek” av bibliografiska referenser och därtill erbjuder möjligheten att koppla dessa referenser till andra program – till exempel en ordbehandlare. Programmet håller sedan ordning på hänvisningar, litteraturlista med mera och man kan enkelt formatera dessa efter behov och önskemål.

Återkommer med synpunkter när jag hunnit sätta mig in i programmet.


Radiotipset: Vetenskapsradion Historia torsdag kl. 13:20

Vetenskapsradion Historia i P1 har idag rubriken “Slottet där pojkar blev män”. Här berättar Esbjörn Larsson, koordinator vid Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (där jag är doktorand) om livet vid Kungl. Krigsakademien:

I veckans Vetenskaps-radion Historia besöker vi Karlbergs Slott i Stockholm – en plats där pennalism användes för att göra män av nyantagna kadetter.

[…]

Esbjörn Larsson har studerat militärutbildningen vid Karlbergs slott från slutet av 1700-talet till 1866. Enligt honom användes kamratuppfostran som ett sätt att inviga de unga kadetterna i männens värld. Följ med till Karlberg och hör om de vidriga förhållanden en gång rådde där.

RadioEsbjörn Larsson disputerade nyligen med avhandlingen Från adlig uppfostran till borgerlig utbildning. Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866 (diss. Uppsala, 2005). Avhandlingen kretsar bland annat kring hur krigsakademien fungerade för att reproducera ideal, livsstil och positioner inom de övre skikten i det svenska samhället. Med hjälp av såväl utbildning som ren pennalism fortsatte denna fostran till manlighet, också när den adliga instutionen under 1800-talet blev mer av en borgerlig angelägenhet.

Inte blott har Larssons mycket intressanta avhandling en del tänkvärda beröringspunkter med mitt eget avhandlingsprojekt – den bjuder också på gott om spännande inblickar i det inte alltid så behagliga livet på Krigsakademien. Eftermiddagens radioprogram är självklar lyssning.

Programmet sänds i repris ikväll kl. 19:03 och på lördag kl. 11:35.

Hela avhandlingen, tillsammans med kataloguppgifter och sammanfattning på engelska, finns på Uppsala universitets webbplats, där den kan laddas ner eller beställas som bok.


Kurslitteratur och läroböcker i wikiformat

WikitextKan kurslitteratur och läroböcker skrivas och publiceras i wikiformat, där vem som helst både kan läsa – och göra egna ändringar? Kairosnews tipsar om ett försök som just nu görs, nämligen av Matt BartonSt. Cloud State University i Minnesota som tillsammans med studenter och andra arbetar med wikitexten Rhetoric and Composition:

This wikitext is designed for use as a textbook in first-year college composition programs. We are writing this free wikitext because we believe that while commercial textbook publishers offer excellent products, many of our students are unable to afford them. We would also like to make our knowledge available to anyone with the desire and ambition to learn rather than those few privileged enough to attend a university. Finally, we hope that readers like you will not only benefit from our work, but also contribute to its ongoing development.

Hur det går får väl framtiden utvisa; Wikitexter är emellertid någonting som hela tiden ökar i popularitet, och många av dem samlas hos Wikibooks som är knutet till Wikipedia. I skrivande stund finns här mer än 12 000 så kallade moduler. Statistiken ger dock för handen att det sker betydligt fler ändringar än sidvisningar, så förmodligen rör det sig ännu om ett projekt för de närmast sörjande.

Titlarna innehåller allt från himmel till jord, och spänner mellan det fullständigt och det inte alls särskilt obskyra – allt av varierande kvalitet och i olika faser av skrivprocessen. Här återfinns bland annat en grammatik för J. R. R. Tolkiens artificiella språk Quenya, en ofärdig guide till hur man lyckas i college, en introduktion till sociologi och en kommenterad Hamlet.

KulramGivetvis finns här också en lärobok i svenska, på “förstasidan” illustrerad med ett hänförande prosaiskt foto. Vidare erbjuds instruktioner för hur man skriver lovsånger, använder en kulram, rakar sig eller spelar Super Mario World. Den händige kan också lära sig bygga en dator, en rustning eller en vattenpipa.

För de små finns särskilda barnböcker i projektet Wikijunior. Det skall alltså börjas i tid; kanske är det därför inte orimligt att något slags krona på verket har varit Wikiversity, “det fria universitetet”.