Arkiv för kategorin 'gåtfullt'

G35L9


Etiketter: ledtråd

Gåtfullt 35 – ledtråd 8

Bryter tillfälligtvis bloggstiltjen och bjuder på en lagom långsökt ledtråd till den pågående, ännu olösta bildgåtan.

I jämförelse med vidstående videos tjugo år på nacken är den aktuella gåtan ännu blott ett barn, även om den nu har nått koltåldern.


Etiketter: ledtråd, video
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

G35L7


Etiketter: ledtråd

G35L6


Etiketter: ledtråd

G35L5

Gåtfullt 35 - ledtråd 5


 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

G35L4

Gåtfullt 35 - ledtråd 4

Inom en nära framtid, kanske redan under nästa vecka, kommer denna blogg att ta fart ånyo – och denna gång ännu tydligare knyta an till bloggens namn. I väntan därpå kan hugade ta sig en funderare på hur ovanstående bild hänger samman med den ännu olösta bildgåtan.


Etiketter: ledtråd

G35L3

Gåtfullt 35 - ledtråd 3


Etiketter: ledtråd
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

G35L2

Gåtfullt 35

Gåtfullt 35 - vem är det?Till svenska folkets mer ovanliga lördagsnöjen hör att försöka lista ut kopplingen mellan dels mannen på bilden ovan och dels kvinnan på bilden till höger – och, som ett naturligt nästa steg, identifiera den sistnämnda, vilken händelsevis också råkar vara föremål för den aktuella bildgåtan. Den som av någon anledning råkar ha annat för sig på lördagarna kan söka, och med stor sannolikhet även erhålla, dispens för aktivitetens bedrivande även på veckans övriga dagar.


Etiketter: ledtråd
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

G35L1

Gåtfullt 35 - ledtråd 1

[ Bild härifrån. ]


Etiketter: ledtråd
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

Gåtfullt 35

Gåtfullt 35 - vem är det?

 

Uppdaterad 27 mars 2011: Nionde ledtråden!

Läs resten av inlägget ‘Gåtfullt 35’


Etiketter: bildgåtor, gåtor