Arkiv för kategorin 'citat'

Viljan är människans högsta kraft

Tal af TegnérSista månaden på terminen, och arbetsdagarna blir längre i takt med dagsljuset. Jobbar, mellan handledning, schemaläggning och salsbokning, med skoltal av bl.a. Tegnér:

I unge, föräldrars och lärares hopp! Mitt hjerta röres då jag ser Er församlade, ifrån ynglingen, som redan börjar drömma om ära och bedrifter, ända ned till den tvåfotade primula veris, den sorglöse åttaåringen, som ej har något högre bekymmer än sin lexa. Ty när jag ser en samling af barn, då ser jag ju äfven med detsamma ett tillkommande tidehvarf som står beslöjadt framför mig; men när det en gång kastar tillbaka sin slöja, då äro vi icke mera till, våra hjertan äro stoft, och hvad vi tänkt och verkat, det är blott en skuggbild i minnet, blott ett eko ur det förflutna. I ären det slägte som skall aflösa oss, skall vittna för eller mot oss när vi gått till hvila. Hvem vet hvad krafter som slumra inom Er, hvad öden som förestå Er, hvad godt eller ondt I kommen att stifta i verlden? Emedlertid märken I att vi här öfverlägga om säkraste vägen att befordra Ert bästa; men alla våra öfverläggningar äro fåfänga om I ej sjelva understödjen oss. Ert verkliga bästa är i Er egen hand: förspillen det icke, ty det återvänder ej mera. Befordren våra afsigter med Er, hvar och en som han kan, med olika förmåga, men med allvarlig vilja; ty hvad menniskan rätt allvarligt vill, det kan hon merendels. Viljan är menniskans högsta kraft, den kraften är sig sjelf nog, hon står fadder åt lyckan. Större delen af Er går bort för att snart återkomma. Välkomna åter, en hel sommar mognare än nu i kunskap. Sommardagarne äro långa i Norden, och den gamle Vishetsguden, Solen, går sent till sängs och stiger tidigt upp för att lysa de vettgiriga unga. Låten honom ej finna er sofvande, utan skina, från morgon till qväll, på ett vaket, ett flitigt, ett sträfsamt slägte.

— Esaias Tegner, “Tal i Jönköpings Skola, Junii 1827”, Tal vid särskilta tillfällen (1831)

Solen står en bi, och tur är väl det. För egen del, och jag tror att många inom akademin kan hålla med mig, tycks det vara likadant varje år: de månader då det kanske är som allra vackrast utomhus – maj och september – har man som mest att göra inomhus. Tur att man hör till ett vaket, flitigt och strävsamt släkte.


Veckans tal: JFK om rymdkapplöpningen

STS-116Medan Christer Fuglesang och gänget på STS-116 väntar på nattens uppskjutningsförsök, kan det kanske passa bra med några uppmuntrande ord från rymdkapplöpningens dagar.

USA:s president John F. Kennedy hade 1961 uttryckt nationens strävan att placera en människa på månen innan årtiondets slut. I ett berömt tal vid Rice University den 12 september 1962 utvecklade han sina tankar om drivkrafterna bakom detta storslagna projekt: man skulle ta sig till månen, inte för att det var lätt – utan för att det var svårt. Därmed följer Kennedy den klassiska retorikens topiklära som tar upp just “det svåra” som ett passande argument när det gäller att berömma saker och gärningar 1Se till exempel Gerhardus Johannes Vossius, Elementa Rhetorica eller retorikens grunder. Översatt och utgiven av Stina Hansson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet: Meddelanden 5 (Göteborg, 1990). ISBN: 9186270222.:

JFK 1962[…]

We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too.

[…]

Many years ago the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. He said, “Because it is there.”

Well, space is there, and we’re going to climb it, and the moon and the planets are there, and new hopes for knowledge and peace are there. And, therefore, as we set sail we ask God’s blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked.

Talet i sin helhet finns att tillgå på John F. Kennedy Presidential Library & Museum.

Hör också…
ljudupptagningen av talet.

Fotnoter   [ + ]

1. Se till exempel Gerhardus Johannes Vossius, Elementa Rhetorica eller retorikens grunder. Översatt och utgiven av Stina Hansson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet: Meddelanden 5 (Göteborg, 1990). ISBN: 9186270222.

Citat från 2006 års valrörelse (2)

Fredrik ReinfeldtModeratledaren Fredrik Reinfeldt passar i en Eko-intervju på att ge sin karaktärisering av valrörelsen och dess huvudpersoner:

Lika säkert som Persson pratar bidrag, lika säkert är det att jag pratar jobb.


Citat från 2006 års valrörelse (1)

Med en dryg månad kvar till valet passar det kanske att bjuda på ett och annat citat från sittande och aspirerande förtroendevalda. Fullträffar såväl som klavertramp, insiktsfullt som banalt, allvarligt som underhållande: allt ryms under den stående rubriken “Citat från 2006 års valrörelse”.

Thomas BodströmInom vilken kategori den först citerade faller överlåter jag på läsarna att bedöma.

Nu åker man runt i färgglada bussar med: Tjo flöjt! vi ska regera Sverige, som ett gäng muppar på utflykt[.]

– justitieminister Thomas Bodström,
citerad i Expressen 14 augusti 2006

Värt att notera (men knappast längre värt att förvånas över) är för övrigt att Expressen i vanlig ordning valt att konsultera Göran Hägg, denna gång presenterad som ‘språkretoriker’ (!).


Röster om terrorattentaten

It is important however that those engaged in terrorism realise that our determination to defend our values and our way of life is greater than their determination to cause death and destruction to innocent people in a desire to impose extremism on the world.

Tony Blair

We condemn utterly these barbaric attacks. We send our profound condolences to the victims and their families. All of our countries have suffered from the impact of terrorism. Those responsible have no respect for human life. We are united in our resolve to confront and defeat this terrorism that is not an attack on one nation, but on all nations and on civilised people everywhere.

[…]

Today’s bombings will not weaken in any way our resolve to uphold the most deeply held principles of our societies and to defeat those who would impose their fanaticism and extremism on all of us. We shall prevail. They shall not.

– uttalande från ledarna för G8-länderna samt Brasilien, Kina, Indien, Mexico och ett antal internationella organisationer

We will find them, we will bring them to justice, and at the same time, we will spread an ideology of hope and compassion that will overwhelm their ideology of hate.

George W. Bush, 7 juli 2005

A prime aim of terrorists is to demoralise and divide our communities. It is right that we should be angry at today’s atrocities. It is no less essential that we remain clear-headed and united. We say to the terrorists: you will not succeed in setting us against one another.

David Davis (skuggminister i den brittiska toryoppositionen), 7 juli 2005

This is an attack on the people of Britain, it is an attack on democracy, and it is an attack on the fundamental freedoms which go to the heart of the European Union.

Citizens across Europe share the grief which is being felt by the people of Britain, and we share the sense of vulnerability about a threat which can strike any of our Member States at any time.

[…]

At a time when world leaders are uniting to fight poverty, we can not allow the language of violence to prevail. Today’s attacks reinforce the urgency of global solidarity and action.

José Manuel Barroso, 7 juli 2005

Ce mépris à l’égard de la vie humaine est quelque chose que nous devons combattre avec une fermeté sans cesse accrue et toujours plus solidaire entre les grandes nations du monde contre celles et ceux qui les commettent.

Jacques Chirac, 7 juli 2005

I want to say one thing specifically to the world today. This was not a terrorist attack against the mighty and the powerful. It was not aimed at Presidents or Prime Ministers. It was aimed at ordinary, working-class Londoners, black and white, Muslim and Christian, Hindu and Jew, young and old. It was an indiscriminate attempt to slaughter, irrespective of any considerations for age, for class, for religion, or whatever.

Ken Livingston (borgmästare i London), 7 juli 2005

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


Etiketter: london, tal, terror, uttalanden