Arkiv för kategorin 'bilder'

G35L9


Etiketter: ledtråd

G35L7


Etiketter: ledtråd

G35L6


Etiketter: ledtråd

Ambrotypiskt

Ambrotypi var en fotografisk process där den färdiga bilden framställdes genom att ett exponerat negativ monterades mot en mörk bakgrund. De ömtåliga glasambrotypierna kom emellertid att konkurreras ut av andra fototekniker redan under andra hälften av 1800-talet.

Via @GustavHolmberg på Twitter samt bloggen Fotografiskt hittar emellertid jag till Stephen Berkman, som än idag producerar ambrotypiska bilder.

Det tekniska hantverket är i sig fascinerande, men icke desto mindre står sig en aldrig så skickligt gjord mysticerande pastisch av idag rätt slätt mot vad en anonym fotograf kring år 1860 fångade i En veteran och hans hustru (här till höger).

 

Den intresserade kan också ta del av The Getty museums video Photography: The Wet Collodion Process.


G35L5

Gåtfullt 35 - ledtråd 5


 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

Skolhistoriska bilder från Örebro (I)

Man behöver inte vara utbildningshistoriker – även om det hjälper – för att uppskatta den samling bilder som Örebro stadsarkiv offentliggör på nätet. Avdelningen “skolor, utbildning” sträcker sig från 1860-tal till 1970-tal, visar allt från skolhus till klassfoton och säger förmodligen en hel del om såväl skola som samhälle.

Lärarinnor utanför Risbergska skolan, ca 1905. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf
Lärarinnor utanför Risbergska skolan. Ca 1905.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf.

Uppställning av klass 4 i Vasaskolans gymnastiksal. 1901. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Axel Barr.
Uppställning av klass 4 i Vasaskolans gymnastiksal. 1901.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Axel Barr

Brickebackens skola. 1970-tal. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf.
Brickebackens skola. 1970-tal.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/okänd fotograf.

Elever och lärare vid Hagaby skola, klass 6, 1953. Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Lindqvist foto.
Elever och lärare vid Hagaby skola, klass 6. 1953.
Bildkälla: Örebro stadsarkiv/Lindqvist foto.


G35L4

Gåtfullt 35 - ledtråd 4

Inom en nära framtid, kanske redan under nästa vecka, kommer denna blogg att ta fart ånyo – och denna gång ännu tydligare knyta an till bloggens namn. I väntan därpå kan hugade ta sig en funderare på hur ovanstående bild hänger samman med den ännu olösta bildgåtan.


Etiketter: ledtråd

G35L3

Gåtfullt 35 - ledtråd 3


Etiketter: ledtråd
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

G35L2

Gåtfullt 35

Gåtfullt 35 - vem är det?Till svenska folkets mer ovanliga lördagsnöjen hör att försöka lista ut kopplingen mellan dels mannen på bilden ovan och dels kvinnan på bilden till höger – och, som ett naturligt nästa steg, identifiera den sistnämnda, vilken händelsevis också råkar vara föremål för den aktuella bildgåtan. Den som av någon anledning råkar ha annat för sig på lördagarna kan söka, och med stor sannolikhet även erhålla, dispens för aktivitetens bedrivande även på veckans övriga dagar.


Etiketter: ledtråd
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

Samma plats, inte samma tid

Bildmontage Leningrad - S:t Petersburg

Apropå gårdagens inlägg om en framtida samtidighet där man med teknikens hjälp på varje plats kommer att kunna ta del av de bilder som genom historien tagits just där: via @maxelson på Twitter får jag tips som leder mig till Sergei Larenkovs montage. Här har bilder från dels det belägrade Leningrad lagts över bilder, tagna på exakt samma platser i det nutida S:t Petersburg. Fascinerande, skrämmande fotografier: krigets offer – döda kroppar och hungrande människor – blandas med dagens stadsbor på väg till jobbet eller kanske bara på promenad. Spärrballonger och kanoner samsas med biltrafik, ruiner med byggnader och monument. En historia som allt för många platser bär på, men som sällan syns och som vi därför alltför sällan tänker på.