Från råhet till renare seder

En icke obetydlig del av skolans berättelse om sig själv är den om framåtskridandet från mörkare till mer upplysta tider. Här finns naturligtvis de övergripande återklangerna av ett samhälles förvandling från krigförande stormakt till alltmer ordnad och modern nation, men det handlar också om en grund för, och samtidigt ett utmärkt kontrastmaterial för att framställa sig själv i civilisationens ljus:

“Oaktadt ungdomens öfning uti och förmodligen böjelse för desse blidare yrken, som vanligen pläga anses för tecken till mildare seder, visade sig likväl under första seklet efter Skolans stiftelse utbrott af råhet och sjelfsvåld. Under Prosten Comins tjenstetid ifrån 1651 till 1659 skall icke så sällan händt, att han under predikan måste stanna och äska ljud af den bullrande Skolungdomen. 1692 anmälte både Inspector och Magistraten, att någre Skoldisciplar tillåtit sig utvandringar om nätterna med skjutgevär och värjor, åstadkommit allarm och fensters inslagning. Desse brottsligheter blefvo allvarsamt beifrade. Handlingarne för ett senare sekel vitsorda renare seder och mera värdigt förhållande.”

— Wilhelm Faxe, Tal vid invigning af det för Hertig Carls skola i Christianstad nybygda lärohus, hållet den 3 maj 1835

Det är en inte allt för vågad gissning att berättelsen om framåtskridandet spelar stor roll även i dagens skola – ja, kanske till och med huvudrollen. I den moderna skolan – liksom i moderniteten i stort – är tanken på framåtskridandet något av ett mål i sig, så frågan är vilka redogörelser för elände och missförhållanden som behövs för att hålla berättelsen i gång.


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

Kanske relaterade inlägg

210 kommentarer till “Från råhet till renare seder”


 1. 1 Aaronfolla
  Twitter: @Aaronfolla

  wh0cd900278 buy albendazole

 2. 2 Aaronfolla
  Twitter: @Aaronfolla
 3. 3 Bennyphemn
  Twitter: @Bennyphemn
 4. 4 Aaronfolla
  Twitter: @Aaronfolla
 5. 5 Bennyphemn
  Twitter: @Bennyphemn

  wh0cd512141 generic viagra

 6. 6 AlfredTew
  Twitter: @AlfredTew

  wh0cd512141 colchicine

 7. 7 Aaronfolla
  Twitter: @Aaronfolla
 8. 8 Aaronfolla
  Twitter: @Aaronfolla

  wh0cd512141 Valtrex

 9. 9 Aaronfolla
  Twitter: @Aaronfolla

  wh0cd512141 prednisolone

 10. 10 Bennyphemn
  Twitter: @Bennyphemn

  wh0cd900278 cleocin gel

Comments are currently closed.