Arkiv för april 2010

Uppsamlat 2010-04-30

twitter (feed #6)
RT @hckGGREN: nR: RT @TheHistoryWoman I trashed rivals on Amazon, historian confesses – the embarrassing Mr Figes http://tinyurl.com/34oap3r [rimm]
twitter (feed #6)
Höll på att skriva "omnipresens", men blev osäker på om ordet egentligen finns i svenska språket. Fick bli "allestädesnärvaro" i stället. [rimm]
twitter (feed #6)
Self-defence with a Walking-stick or Umbrella (1901) / Gentlemannasjälvförsvar med käpp (via @naseeral) http://bit.ly/50vvXs [rimm]

Uppsamlat 2010-04-23

twitter (feed #6)
RT @NoraGreta: RT @Forskningsnyhet: Pappans föräldraledighet ökar mammans inkomst: Vi vet sedan tidigare att föräldraledighet gör … ht … [rimm]
generic (feed #5)
tumblr (feed #3)
twitter (feed #6)
RT @locipunktse: Provision på revolutionen: Är framtidens medier digitala eller analoga? […] http://bit.ly/chlaQf [rimm]
twitter (feed #6)
RT @thehermitage: RT @mocost : Cartographies of Time, a new book about the history of how humans have visualized time http://j.mp/bwj5UM [rimm]
generic (feed #5)
twitter (feed #6)
Off to Örebro. Seminar on The Pedagogy of Place: topology, doxa, materiality, agonism… [rimm]
generic (feed #5)
twitter (feed #6)
Dagens reflexion: ingen sopar eller krattar längre; nu är det lövblås som gäller i alla (offentliga) lägen. [rimm]
twitter (feed #6)
RT @NoraGreta: Jepp, nu är det bara att twittra på 🙂 RT @karinhane: nu har jag twittrat 19 ggr. bara 681 tweets kvar innan jag förstår … [rimm]

Uppsamlat 2010-04-16

twitter (feed #6)
RT @NoraGreta: RT @Forskningsnyhet: Pappans föräldraledighet ökar mammans inkomst: Vi vet sedan tidigare att föräldraledighet gör … ht … [rimm]
generic (feed #5)
tumblr (feed #3)
twitter (feed #6)
RT @locipunktse: Provision på revolutionen: Är framtidens medier digitala eller analoga? […] http://bit.ly/chlaQf [rimm]
twitter (feed #6)
RT @thehermitage: RT @mocost : Cartographies of Time, a new book about the history of how humans have visualized time http://j.mp/bwj5UM [rimm]

Provision på revolutionen

Är framtidens medier digitala eller analoga? Frågan är fortfarande uppe till diskussion, och det är tveksamt om stridslinjerna har förskjutits nämnvärt de senaste åren.

Mikael Zackrisson skriver intressant på SSBD om hur nya, webbaserade och ofta sociala medier utgör en allt större del av många människors läsning. 1Tips via @archasa Zackrisson framhåller att denna läsning inte enbart utgörs av banala statusuppdateringar utan också rymmer det högt specialiserade och initierade. Denna rikedom förefaller emellertid gått många människor verksamma inom traditionella trycka medier förbi – och beror inte denna sak på missförstånd, så beror den på oförstånd, tycks Zackrisson mena. Inte undra på att de nya, sociala medierna enbart reduceras till en ytlig nyhetsström när de traditionella medierna 2Vilket här framför allt tycks avse tryckta medier som tidningar och böcker inte väljer att behandla dem som någonting annat.

Så långt har Zackrisson helt rätt.

Innebär det då loppet är kört för den statiska tryckta texten, och att vi har framför oss en färgglad, rörlig, blinkande, klick- och pekbar framtid av allestädes närvarande elektronisk text, bild och video? Just detta scenario dyker inte sällan upp i debatten mellan nyare och inte fullt så nya medier, en debatt som uppenbarligen ännu inte har lagt sig trots att bloggen utgjort ett mainstreammedium i ett halvt årtionde.

Vissa förutspår att skärmläsandet skall leda till den tryckta textens död, andra att de tryckta texterna på egna meriter skall sopa banan med de ytliga och flyktiga digitalmedierna. Verkligheten torde emellertid hamna någonstans däremellan, med texter i olika medier som såväl existerar parallellt som tillåts interagera med varandra.

Så varför detta fokus på enskilda medier? McLuhan må ha sina poänger med att likställa mediet med budskapet, men frågan är till vilken hjälp dessa poänger är i dagens diskussioner om medierna efter den digitala gryningen.

Ty budskapet, innehållet, förtjänar inte att glömmas bort. Budskapet – kontextberoende, genreanknutet – kan både forma mediet och formas av mediet. Diskussionen kring medieutvecklingen blir därmed också en diskussion av vilka budskap som kan spridas. Låt oss bara hoppas att en framtida mediepluralism även åtföljs av motsvarande pluralism vad gäller budskapen.

Att så mycket fokus nu hamnat på själva medierna torde bero på en fascination för (eller förskräckelse inför) själva den tekniska utveckling som på några årtionden låter mänskligheten ta ett av sina största informationsteknologiska språng hittills.

Samtidigt bör man också komma ihåg att en icke oansenlig del av de personer som uttalar sig om den mediala utvecklingen också har egna intressen däri. Det kan handla om att sälja lösnummer eller prenumerationer av en tryckt tidning. Det kan handla om att sälja konsulttjänster och teknologiskt kunnande. Det kan handla om att sälja hårdvara och mjukvara i just de kombinationer som låser in läsare till de egna produkterna. Ty nästan alla har någonting att sälja: tidningar och böcker, läsplattor och datorer, webbreklam och annonser, kurser och konferenser, idéer och åsikter.

Varje gång det förklaras att samtiden står inför en revolution, eller kontrarevolution, finns där också de som försöker vinna någonting på utsagorna. Är det inte pengar – det är det ofta – så är det andra värden: socialt kapital, kulturell prestige, politiskt inflytande, akademisk berömmelse, professionell positionering eller bara allmän beundran. Detta intresse är knappast obetydligt, oavsett för vilket medium och vilken typ av text man drar sin lans.

Det är både ideologiska och ekonomiska krafter – individuella, kollektiva, strukturella – i rörelse när framtiden formas. Samma sak gäller när omvandlingen skall kläs i ord. Påfallande många har provision på revolutionen.

Fotnoter   [ + ]

1. Tips via @archasa
2. Vilket här framför allt tycks avse tryckta medier som tidningar och böcker

Uppsamlat 2010-04-09

twitter (feed #6)
Firar första veckan som tvåbarnsfar http://bit.ly/d9J5cM [rimm]
twitter (feed #6)
Mention that pad thing – win an unfollow! #competition [rimm]
twitter (feed #6)
RT @sthlmskallan: Det var stajl på ölreklamen på 1890-talet. Kolla in pr-firman Konstnärliga affischers affischer: http://bit.ly/aYmac4 [rimm]
twitter (feed #6)
RT @stefan_palsson: RT @KTHBiblioteket: Tvärslå: tvärspråklig lexikontjänst där mänskliga och omänskliga användare kan slå i många lexik … [rimm]
generic (feed #5)
twitter (feed #6)
Adam Przeworski får Skytteanska priset http://www.uu.se/press/pm.php?id=997 #statsvetenskap [rimm]
generic (feed #5)
Posted 2 items.

Välkommen Hedda!

Den 29 mars 2010 kl. 17:58 föddes vår dotter Hedda Ingrid Sofia, 52 cm och 4040 g.