G35L2

Gåtfullt 35

Gåtfullt 35 - vem är det?Till svenska folkets mer ovanliga lördagsnöjen hör att försöka lista ut kopplingen mellan dels mannen på bilden ovan och dels kvinnan på bilden till höger – och, som ett naturligt nästa steg, identifiera den sistnämnda, vilken händelsevis också råkar vara föremål för den aktuella bildgåtan. Den som av någon anledning råkar ha annat för sig på lördagarna kan söka, och med stor sannolikhet även erhålla, dispens för aktivitetens bedrivande även på veckans övriga dagar.


Etiketter: ledtråd
 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera
Prenumerera på denna blogg medelst RSS

0 kommentarer till “G35L2”


Comments are currently closed.