Ny månad, nya föresatser

Oktober månad är kommen, och med den nya tillfällen att göra skäl för bloggarepitetet. Den senaste tiden har ägnats åt kurser och konferenser, resor och redovisningar, arkivforskning och analys. Nu stundar förvisso inte nödvändigtvis andra tider, men det är delvis andra bullar som vankas.

Härmed utlovas sålunda en ökad nätnärvaro under de närmaste månaderna. Mer bloggande, alltså (och kanske ett ökat deltagande även i andra sociala medier).

Till anledningarna hör att jag gärna vill hålla igång sådant som skrivande och nätverkande trots att en icke obetydlig del av dagarna ägnas åt insamling och analys av gamla dokument – vilket ju fallet ofta är när man som undertecknad ägnar sig åt forskning kring äldre material. På sätt och vis är många av de människor man möter i arbetet sådana som är döda sedan ett par hundra år. Inget fel med det, men de deltar inte alltid i den senaste bloggdebatten.

Denna utfästelse innebär alltså ett slags programförklaring. Under oktober och november månad avser jag att skriva åtminstone ett inlägg varannan till var tredje dag. Observera att målet framför allt är kvantitativt – den kvalitativa sidan är inte prioriterad. 1Kanske i (välbehövlig?) kontrast till mitt metodmässigt framför allt kvalitativt orienterade avhandlingsarbete. Istället skall jag göra mitt bästa för att inte låta pretentioner och prestationsångest hamna i vägen för skrivandet – vilket kan vara nog så svårt då man 2Åtminstone undertecknad. som forskarstuderande ständigt är på vippen att ålägga sig själv samma kvalitetskrav i bloggandet som när det gäller skrivandet å yrkets vägnar.

Kanske kan (de eventuella) läsarna hjälpa till här: hur ser ni på skrivandet i olika genrer och medier? Finns det något krav på enhetlighet i den offentliga rollen? Är det en tillgång eller mest en källa till problem att verka och publicera sig inom olika offentliga sfärer?

Nåväl, mer om detta vid ett annat tillfälle. Nu är det dags att regnruskrusta sig för att så smått knata iväg och hämta dottern på dagis.

Fotnoter   [ + ]

1. Kanske i (välbehövlig?) kontrast till mitt metodmässigt framför allt kvalitativt orienterade avhandlingsarbete.
2. Åtminstone undertecknad.

Prenumerera på denna blogg medelst RSS

2 kommentarer till “Ny månad, nya föresatser”


 1. 1 Wilhelm

  En i och för sig komplex, men egentligen och kanske paradoxalt nog enkel fråga, som, för att kunna besvaras på ett meningsfullt sätt, kräver ett såväl historiskt som kritiskt perspektiv på det som ofta tas för existerande, nämligen den “offentliga rollen”. Enligt min ödmjuka mening är det högst osäkert om vi ens kan tillämpa kategorier som “offentlighet” och “roll” på dessa verksamheter (bloggar), om vi nu väljer ett kritiskt perspektiv (vilket vi alltid måste göra). I kombination förefaller dessa termer (“offentlighet” respektive “roll”) verkligen absurda ( i synnerhet vad gäller den så kallade bloggvärlden). Offentligheten betraktar jag närmast som en idé knuten till en bakvänd utopi om Västerlandet, och “roll” är ingenting annat en ironisk översättning av bristen på identitet. Kanske är det också så att ingenting annat än brist på identitet så väl definierar det så kallade bloggandet (hemsk glosa, för övrigt!).
  “Sanningen” kanske är denna: Termer som “genre”, “offentlig roll” etc. har ingen bäring, dvs relevans, adekvans i denna skuggrika bloggvärld. Att träda in i en blogg (välskött som denna, eller inte) är att beträda något som liknar en gravkammare. Oftast ekar det tomt. Oftast krävs ett incitament som inte är bloggens. Jag känner ingen som någonsin varit intresserad av en blogg (annat än initialt). Däremot känner jag många som varit intresserade av en fråga, eller ett problem, oavsett medium. Visst, “bloggen” gör oss nyfikna; men till sist vill vi prata om sådant som angår oss. Huruvida bloggarna är sig själva eller inte i detta är helt irrelevant. Om en individ som bloggar vill bli respekterad i andra medier än sin egen blogg måste denna individ arbeta med det mediet, absolut! Det finns helt enkelt ingen “offentlighet” där man kan välja och vraka mellan olika medier och uttryckssätt (och möjligheter att nå ut). Frågeställaren (Rimm) får med “genrer” och “medier” i samma formulering, som vore de utbytbara. Men så är det inte. Se bara till att ha något att säga, oavsett medium, oavsett genre, så finns inga problem längre…

 2. 2 Stefan
  Twitter: @rimm

  Nja, vet inte riktigt om jag är hänger med i (eller ställer upp på) detta resonemang.

  För någon som likt undertecknad har ett gott öga till retoriken är rollbegreppet nog så intressant och relevant som till exempel “identitet” eller “individ”. “Offentligheten” må vara en blott en konstruktion, liksom de flesta av våra många föreställningar kring hur världen ser ut, men detta omintetgör inte människans möjligheter att delta i (re-)konstruktionen. Jag vill gärna se människan som inte blott en aktör på världens scen, utan som en (med)skapare av den pjäs bakom vilken inget annat absolut behöver finnas.

  Men det är en annan historia (eller kanske föreställning).

Lämna en kommentar

CommentLuv badge