Diabolus ex machina (1): Med PIN-koden mot undergången?

KnappsatsKoldioxidfrustande motorer, förorenande fabriker och tillintetgörande kärnvapenladdningar i all ära – frågan är om inte ett av de stora hoten mot mänsklighetens fortsatta existens bärs av någonting betydligt banalare. När nästa stora pandemi – vad det nu må vara: fågelinfluensa eller någonting helt annat – kommer, så lär de små knappsatser som pryder bankomater och betalterminaler spela en avgörande roll.

Redan nu borde den samhällsekonomiska kostnaden för att intet ont anande medborgare delar med sig och får sin beskärda del av säsongens sjukdomsalstrande mikrober vara allt annat än försumbar. Man behöver inte lida av kvalificerad bacillskräck för att ett oskyldigt bankomatuttag skall kännas i äventyrligaste laget. 1Risken för skimning oräknad.

För att inte tala om apotekets betalterminaler; lortiga sedlar och mynt framstår som tämligen aptitliga jämfört med den där dosan som hela dagen använts av personer med bevisat (!) behov av medicin. Nässprej och alvedon i ena handen, kontokortet i den andra, host, snörvel – några PIN-kodstryckningar senare är opasslighetens ofrivilliga gemenskap ännu lite större.

Kanske är det moderna samhällets undergång bara en knapptryckning bort?

Fotnoter   [ + ]

1. Risken för skimning oräknad.

Prenumerera på denna blogg medelst RSS

Kanske relaterade inlägg

0 kommentarer till “Diabolus ex machina (1): Med PIN-koden mot undergången?”


  1. Ännu inga kommentarer

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.