Läget i bloggosfären, del 1: Länkinflationen, traditionella media och bloggarnas tappade betydelse

SfärTyvärr är det nog bara att konstatera att bloggåret 2007 knappast kommer att gå till historien som ett av de bästa. Vad nu ett subjektivt “bästa” skulle innebära – låt oss blott konstatera att även om vissa enskilda bloggar briljerat, så har den svenska bloggosfären som helhet knappast gjort detsamma.

I ärlighetens namn kan jag inte heller säga att jag själv hunnit och orkat med några bravader under det gångna året. Föräldraskap och arbetsbelastning har tvingat mig att prioritera annorlunda. Samtidigt är det svårt att förneka att den i mina ögon ganska trista utvecklingen av den svenska bloggosfären inte direkt bidragit till att skänka geist och motivation.

Vad är det då som har gått fel?

Framför allt har det under det gångna året blivit tydligt hur problematiskt bloggarnas förhållande till traditionella media – och då särskilt tidningarnas nätutgåvor – har blivit. Detta förhållande har i och för sig alltid varit mer eller mindre ansträngt och neurotiskt. I och med tjänster som Twingly, och till viss del också Knuff, har pendeln svängt, från en passivt-aggressivt hållning med bloggarna i något slags pseudoopposition mot mainstreammedia till ett ensidigt uppvaktande av samma media.

2007 års bloggosfär har präglats av en osund länkfrossa, där enskilda bloggare i jakt på besökare länkat som besatta till så många tidningsartiklar som möjligt. Kanske har penning- och publicitetslystna bloggare därmed lyckats åstadkomma lite högre staplar i besöksstatistiken och – högst eventuellt – skrapat ihop ytterligare några ynka korvören genom allehanda annonslösningar.

För bloggläsaren däremot är det ytterst tveksamt om detta har lett till något mervärde. Tvärtom tycks det, trots alla nya bloggar, som om det blir allt svårare att hitta några substantiella kommentarer till aktuella händelser när allt fler bloggare i allt fler inlägg staplar allt fler fåordiga och banala observationer länkade till vad som nu kan tänkas för tillfället dominera tidningarnas nätupplagor eller indexeringtjänsternas topplistor. Den som följer en länk från en artikel är föga betjänt av att besöka en bloggare som i princip enbart kläcker ur sig “läs det här”, följt av en eller flera länkar. Ändå är det, åtminstone som jag uppfattar det, just så som det i allt större utsträckning kommit att se ut under året.

Bloggosfären som kollektiv har därmed kommit att bita sig själv i svansen. Detta har tack och lov också till viss del kommit att uppmärksammas under året, och flera har också påpekat hur länkinflationen inte bara lett till en innehållslig urvattning av bloggosfären utan också till att bloggare har fått se hur man tappat sina tidigare starka positioner man haft i rankningen hos sökmotorer som Google.

Den nyfunna kärleken till de traditionella medierna har dock inte varit besvarad och länkströsslandet har inte varit ömsesidigt. Tvärtom har tidningarnas webbupplagor i allt större utsträckning valt att ta bort möjligheten till bloggkommentarer på olika artiklar. 1Den (alltför) populära tjänsten Twingly har till och med själv uppmärksammat problemet och väckt frågan om att införa ett tak för antalet länkar från ett enskilt blogginlägg. Delvis beror detta förmodligen på alla innehållslösa nonsensinlägg, vilka i allt väsentligt skiljer sig föga från traditionellt kommentarsspam vars enda syfte är att göra reklam för den egna produkten (i det här fallet den egna bloggen).

Därtill kommer ytterligare en aspekt, vilken är nog så viktig att uppmärksamma: man vill från traditionella media utnyttja möjligheten att avgöra vilka kommentarer som får höras. Som skäl härför anförs bland annat hur olika bloggar i sina kommentarer begår handlingar som befinner sig på oklar sida av lagens råmärken: uthängningar av enskilda individer är ett exempel. Denna förmenta omsorg om pressetiskt ansvarstagande eller allmän lag och ordning innebär samtidigt att man tar på sig rollen som smakdomare och åsiktscensor, vilket under det gångna året bland annat yttrat sig i att man från en av de stora tidningarnas håll valt att inte tillåta länkar från vissa bloggare – något som vållat stor debatt i bloggosfären. I ett enskilt fall har turerna kring en enskild bloggare dessutom urartat bortom det absurda – och utanför bloggosfären – med hot, personangrepp och nedstängda bloggar som följd.

Sammantaget visar utvecklingen på någonting som utgör ett ganska allvarligt problem för den svenska bloggosfären. Bloggarna har inte enbart tappat i betydelse hos sökmotorerna; de har tappat i betydelse i största allmänhet i dagens medialandskap. Från att ha varit ett framåtskridande fenomen som utnyttjade en ny publiceringsplattform för att göra nya röster hörda, så utgör bloggarna nu allt som oftast föga mer än ett rapsodiskt kommenterande bihang till den traditionella pressen. Det är oftast – undantag finns förvisso, men exemplen är få till antalet – gammalmedia som avgör dagordningen: vad det talas om, och vilka röster som hörs. Allt för många bloggare finner sig uppenbarligen i detta och traskar glatt efter på den anvisade vägen.

Det sägs förvisso mycket i bloggosfären av år 2007, men den säger kanske inte lika mycket.

Detta är det första av ett par inlägg om dagsläget i bloggosfären: om problem och om möjliga lösningar.

Fotnoter   [ + ]

1. Den (alltför) populära tjänsten Twingly har till och med själv uppmärksammat problemet och väckt frågan om att införa ett tak för antalet länkar från ett enskilt blogginlägg.

Prenumerera på denna blogg medelst RSS

3 kommentarer till “Läget i bloggosfären, del 1: Länkinflationen, traditionella media och bloggarnas tappade betydelse”


 1. 1 banal.blogg.se

  Och vad är det för fel på banala observationer?

  :o)

 2. 2 Grue

  Åsiktscensuren får vi sverigedemokratiska bloggare känna på från tid till annan. Jag får mina artiklar avstängda på löpande band. Man får ingen motivering om man mejlar tidningarna.

  Bloggosfären slåss mycket för yttrandefrihet (vilket är bra) men få förutom vi som drabbas talar om detta. Det vore klädsamt om andra än sverigedemokrater kunde tala om detta problem. Är man verkligen för yttrandefrihet är man ju beredd att försvara rätten att yttra sig även för dem som inte tycker som en själv.

 3. 3 Stefan
  Twitter: @rimm

  @banal:
  Utöver att de är banala då? 🙂 Nej, givetvis ska de också ha sin plats – men kanske inte all plats.

   

  @Grue:
  Visst kan jag som inte alls delar din politiska uppfattning se att det finns problem med hur tidningar inte släpper fram länkar.

  Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det faktiskt är den som driver en tidning, blogg eller liknande som ytterst har rätten att avgöra vad som publiceras (i vid mening), till exempel när det gäller kommentarer och inkommande länkar. Som jag skrivit i en kommentar till ett annat inlägg:

  Det demokratiska i bloggosfären ligger enligt min mening framför allt inte i att vem som helst kan säga vad som helst var som helst, utan att alla kan säga vad de vill någonstans. Den som till exempel inte är nöjd med diskussionsklimatet i en viss blogg, kan med lätthet starta sin egen (en historia som är betydligt mycket enklare, billigare och mer lättdistribuerad än vad fallet är med traditionella, tryckta media).

  Jag menar sålunda att bloggosfären kan vara demokratisk även om varje enskild blogg inte behöver vara demokratisk – faktum är att man med fog betrakta bloggar som något av envälden i miniatyr, där bloggaren själv avgör vad som publiceras såväl när det gäller inlägg som när det gäller kommentarer. Demokratin ligger istället i aggregatet, i hela det oreglerade system av bloggar som i brist på vackrare ord kallas bloggosfären.

  Som bloggare blir man hela tiden tvungen att förhålla sig till var man själv vill dra gränserna – för någonstans måste de förmodligen dras. Vad vill man egentligen se i sina kommentars- och trackbackfält? Reklam? Pornografi? Tjat och spam? Uppmaning till brott? Trakasserier och mobbning? Avvikande åsikter? Irrelevanta inlägg? Personangrepp? Och så vidare – som synes blir det alltid inte helt enkelt att hantera yttrandefriheten i den egna bloggen.

  Olika bloggare (eller tidningar) väljer rimligtvis olika lösningar för att (förhoppningsvis) se till att en mångfald av röster kommer till tals. Ingenstans är det dock oproblematiskt – och så är det ju ofta med yttrandefrihet.

 1. 1 Metrobloggen - BloggAnden Bilden hittade jag i bloggen Loci.se som ocksÃ¥ harett intressant inlägg om läget i bloggosfärenoch bloggarnas tappade inflytande. SÃ¥ gör…
 2. 2 Beta Alfa Loci skriverom förra Ã¥rets bloggosfär (2007) och förmedlar en bitvis dyster utveckling. Han menar att vi sett en “osund länkfrossa”…
 3. 3 Uppkopplat dyster sammanfattning

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.