Men… var är vetenskapen?

Tog just del av Twinglys rapport om svenska bloggar – en publikation som lyckats väcka rejält med uppmärksamhet 1Och i och med detta inlägg blir det ännu mer. Där fick de till det…, men där den riktigt intressanta läsningen nog snarare finns i bloggarnas diskussioner än i själva rapporten.

Inte nog med att det finns ett antal frågetecken kring hur själva mätningen gått till; rapporten är hyggligt grund i det att den framför allt håller sig till ett fåtal mer än lovligt breda ämnesområden: mode/inredning, politik, nöje/kultur/vardagsbetraktelser samt medier/reklam/bloggosfären. Att resa några större invändningar mot detta är dock förmodligen ganska meningslöst – kanske är det helt enkelt så den svenska bloggosfären av idag ser ut.

För den som bloggare som befinner sig inom områden som är smalare eller nördigare, mer esoteriska eller mer svårfångade än de av Twingly uppmärksammade publikmagneterna, lämnar rapporten emellertid en hel del övrigt att önska.

Den forsknings- och utbildningsorienterade bloggaren, för att ta ett exempel, har inte här inte mycket att hämta. Medan man i Twingly Report Sweden kan studera listor över mest bloggade färger och rum, ministrar och partier, böcker och filmer, tidningar och företag, dieter och kryddor så finns inte ett ord om vetenskap – i någon form.

Kanske någon driftig bloggare kan göra en insats här. Ty det är väl knappast så att diskussioner om forskning, vetenskap och utbildning är helt ointressanta företeelser i den svenska bloggosfären.

Fotnoter   [ + ]

1. Och i och med detta inlägg blir det ännu mer. Där fick de till det…

Prenumerera på denna blogg medelst RSS

8 kommentarer till “Men… var är vetenskapen?”


 1. 1 Ingvar Åstrand

  Folk är ointresserade av vetenskap därför att den kapats av det inomvetenskapliga brödraskapet som meddelar sina ofta obegripliga nya idéer och slutsatser som ska gälla utan att ifrågasättas, inte olikt mullornas fatvor.
  Folk informeras genom vänskapskorrumperade och okritiska media som inte tillåter diskussion eller frågor.
  Genom vetenskapsmaffians makt och inflytande över utbildning och politik och media anpassas böcker som får ges ut, skolämnen som lärs ut och anslag till forskning som delas ut.
  Galenskaper som den moderna kosmologin och kvant- och relativitetsteorierna och klimatalarmismen sprids genom artiklar och böcker.
  Ifrågasättande böcker och artiklar släpps inte fram.
  Kanske det blir ändring genom internet.
  Men debattforum om vetenskap styrs och censureras av forskaretablissemanget, och där hålls debatten oftast på en sandlådenivå.
  Intelligenta kommentarer tas bort och debattören hånas och bannas (stängs av forever).
  En re-evolution av vetenskapen behövs.

 2. 2 Stefan
  Twitter: @rimm

  @Ingvar:

  Jag kan direkt inte säga att jag delar din analys av tillståndet i vetenskapssamfundet; snarare tvärtom.

  Däremot tror jag att internet är en utmärkt arena för vetenskapliga diskussioner, och en arena där det – bland annat tack vare bloggen – också finns utmärkta möjligheter att föra ut sina rön till såväl inom- som utomvetenskapliga läsarskaror världen över.

 3. 3 Malin Sandström

  Ja, jag undrade exakt samma sak när jag ögnade igenom Twinglys rapport (som jag också tyckte innehöll lite väl mycket fluff i förhållande till substans). Men jag antar att vetenskap/forskning i bloggvärlden är ungefär lika marginaliserat som i den vanliga världen – ett fåtal sysslar engagerat med det, och en majoritet bryr sig inte. Det som räddar situationen – enligt mig, sett från min synvinkel som doktorand/vetenskapsbloggare – är den trots allt rätt stora gruppen genuint vetenskapsintresserade “vanliga människor” som finns. När man väl lyckas hitta dem, såklart – och det är internet ett utmärkt hjälpmedel för.

 4. 4 Waldemar Ingdahl

  I december i fjol försökte vi på tankesmedjan Eudoxa hjälpa vetenskapsbloggarna lite grann med en bloggfrukost där man kunde få och dela med sig av tips och erfarenheter. Ingvar Åstrand har en viss poäng i så måtto att det behövs mer av debatt för att entusiasmera folk. Där behövs också de samhälleliga och politiska kopplingarna. Jag tror att det är en av anledningarna till att faktiskt science blogs står sig något bättre i den anglo-saxiska bloggosfären.

 5. 5 Stefan
  Twitter: @rimm

  En intressant fråga blir i sammanhanget i vilken utsträckning bloggosfären avspeglar “den vanliga världen”. Förvisso finns kopplingen där, men jag tror att det ändå finns betydelsefulla skillnader.

  För det första: bloggosfären bebos (än så länge) av ett smalare segment av befolkningen. Det är inte alla som är intresserade av eller utrustade med internet. Av de uppkopplade, är det inte alla som följer bloggar. Av bloggläsarna är det inte alla som skriver kommentarer eller för den delen har en egen blogg. Summa summarum är det nog en trängre krets som är riktigt insyltade i bloggosfären. Nog skulle väl denna krets, med tid och intresse för att tillägna sig och skapa texter, kunna intressera sig för vetenskapsbloggande i minst lika stor utsträckning som befolkningen i stort?

  För det andra: genom sin öppna karaktär blir ju samtalen i bloggosfären ofta tillgängliga för en vidare krets än vad som annars skulle vara fallet. Vetenskapliga resonemang på bloggar går att ta del av utan hänsyn till sådant som meriter, närvaro eller avgifter.

  Sålunda: med vetenskapsbloggar som är inkluderande, inbjudande och gratis (!) och med en intresserad, teknikkompetent och ständig växande läsekrets torde framtidsutsikterna vara ganska goda.

  (Fotnot: ovanstående resonemang gäller framför allt för mer populärvetenskapligt orienterade bloggar, men borde i viss utsträckning kunna överföras också till bloggar av fackkaraktär. Ju längre specialiseringen och fördjupningen drivs, ju högre upplevs förmodligen hindren för den icke invigde att delta i samtalet.)

 6. 6 Ingvar Åstrand

  Stefan,
  Jag skrev: “Kanske det blir ändring genom internet.”
  Du skrev: “Däremot tror jag att internet är en utmärkt arena för vetenskapliga diskussioner.”
  Det var detta jag menade, men att min erfarenhet av internets debattforum är att de flesta spårat ur med meningslöst och tanklöst och mållöst munhuggande där dumma och elaka kommentarer imponerar och stimulerar till urspårat trams.

  Du skriver: “…genom sin öppna karaktär blir ju samtalen i bloggosfären…”
  Lyssnar just nu på på sommarprataren Helle Klein som sa: “…samtal är demokrati…”

  Min korta erfarenhet av bloggosfären är att här (hoppas jag) ges och accepteras en intelligent diskussion.
  Samtalstonen i denna blogg är ett sådant exempel.
  Jag hoppas — med Dig Stefan — att bloggandet är den framkomliga vägen för en seriös diskussion om vetenskap där meriterna ligger i den sakliga diskussionen och argumentationen.
  Kanske det blir svårt på bloggen att hålla isär respektive hålla ihop ämnena som diskuteras.

 7. 7 Stefan
  Twitter: @rimm

  När det gäller internet är det inte säkert att traditionella debattforum är den bästa platsen att lägga fram elller diskutera vetenskapliga rön. Jag tror mycket mer på exempelvis bloggverktyget, vars publicistiska kvaliteter (åtminstone potentiellt) ligger närmare tidskriftens. (Vilket jag för övrigt – halvt på skoj, halvt på allvar – tog upp i ett blogginlägg härförleden.)

  Det demokratiska i bloggosfären ligger enligt min mening framför allt inte i att vem som helst kan säga vad som helst var som helst, utan att alla kan säga vad de vill någonstans. Den som till exempel inte är nöjd med diskussionsklimatet i en viss blogg, kan med lätthet starta sin egen (en historia som är betydligt mycket enklare, billigare och mer lättdistribuerad än vad fallet är med traditionella, tryckta media).

  Jag menar sålunda att bloggosfären kan vara demokratisk även om varje enskild blogg inte behöver vara demokratisk – faktum är att man med fog betrakta bloggar som något av envälden i miniatyr, där bloggaren själv avgör vad som publiceras såväl när det gäller inlägg som när det gäller kommentarer. Demokratin ligger istället i aggregatet, i hela det oreglerade system av bloggar som i brist på vackrare ord kallas bloggosfären.

  Och detta är ett i sanning öppet system, där en mångfald av röster definitivt kan göra sig hörda. Detta borde också vara sant för den vetenskapliga diskussionen i bloggosfären.

 8. 8 Ted Lindström

  Ingvar, mycket av det du säger kan säkerligen appliceras på klimatforskningen.

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.