Arkiv för mars 2007

Gåtfullt 27 – ledtråd 1

Gåtfullt 27 - ledtråd 1Första ledtråden till den tjugosjunde bildgåtan


 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

Ordning och reda bland alla lösa texter

PappersbuntarEtt av alla de projekt som jag skall ta mig an när tid finnes 1Som synes blir här blogginlägget hypotetiskt – för att inte säga utopiskt – till sin karaktär. är organiserandet och systematiserandet av alla de artiklar, stenciler och andra mer eller mindre lösa blad och papper som jag samlat på mig genom åren.

I nuläget sitter de flesta texterna i pärmar, alfabetiskt sorterade på författarens efternamn, men en rejäl – och stadigt växande – bunt väntar på att finna sin plats. Frågan är om man därvid skall inordna texterna i rådande ordning, eller om det månne kan vara idé att se över hela systemet.

Eftersom mängden artiklar redan är svåröverskådlig utan ett separat register, och eftersom varje ny text givet nuvarande lösning måste sorteras in på rätt plats – ofta med ett omfattande pappersskyfflande mellan pärmarna som följd – så kanske den enklaste lösningen skulle vara att bara skyffla in texterna i pärmar. Texterna märks därefter med ett unikt löpnummer. Genom att mata in artiklar och löpnummer i ett register blir ju ändå allt åtkomligt och överskådligt, och i praktiken betydligt mycket mer sökbart än ett stort antal artiklar i bokstavsordning. Men blir systemet bättre?

Fotnoter   [ + ]

1. Som synes blir här blogginlägget hypotetiskt – för att inte säga utopiskt – till sin karaktär.

Retorica & Tullius

Retorica & TulliusI avdelningen “retoriken personifierad” återfinner vi denna 1400-talsbild.

Överst Retorica med yxan i handen; därunder magister Tullius (det vill säga Cicero) i en för sin tid förmodligen inte helt typisk klädsel.

 
[Original från universitetsbiblioteket i Salzburg; bild från Wikimedia.]


Etiketter: bilder, cicero, retorik

Wikiethos

Digital idagWikiverktyget är – tillsammans med bland annat bloggen 1Men mer om det vid ett annat tillfälle. – förmodligen ett av de viktigaste informationsteknologiska påfunden som slagit igenom sedan sekelskiftet 2Även om verktygets historia är längre än så, och det tycks också ha blivit till en allt populärare webbapplikation. När nu Oscar Swartz lanserar Digital idag, en medborgarjournalistisk portal och informations- och kommunikationspolitisk kampanjcentral, faller valet av publiceringsverktyg kanske inte helt överraskande på wikin.

WikipediaVerktygsvalet är givetvis inte enbart en praktisk fråga – just wikin har, framför allt genom uppslagsverket Wikipedia, lyckats bygga upp ett visst förtroendekapital på nätet och trots belackarna kommit att förknippas med öppenhet, samarbete, informationsfrihet, kunskapsackumulation och med tiden faktiskt också ett ganska stort mått av tillförlitlighet.

JurisPediaFramgångarna har lett till åtskilliga andra projekt uppbyggda – eller till synes uppbyggda – enligt samma princip, om än med mer eller mindre annorlunda inriktning än Wikipedia. Exemplen är många: från aktivism (som tidigare nämnda Digital idag) till juridik (som JurisPedia) till onlinespel (som WoWWiki) till tv-serier (som Lostpedia), och så vidare.

Att så många av alla dessa sajter trots allt är så likartat utformade, och i så ringa utsträckning söker sin egen väg, beror nog inte enbart på att man av ren lättja håller sig till “standardutseendet” för MediaWiki, den programvara som används av Wikipedia med flera. Lika troligt är att man strävar efter att låta användare och läsare möta en utformning man känner igen, och i bästa fall också litar på. Härigenom försöker man helt enkelt skänka sin egen lilla sajt en gnutta av det ethos som framför allt Wikipedia har bidragit till att skänka wikiverktyget som sådant.

LostpediaÄr då detta ett problem för Wikipedia, att sajten fått så många kloner med högst varierande innehåll? Inte nödvändigtvis.

På många sätt framstår kopierbarheten som helt i linje med Wikipedias karaktär. Just öppenheten i systemen är en viktig, för att inte säga avgörande, del av det som bidragit till att ge fenomenet dess speciella ställning. I och med att mjukvaran kan användas av alla – också på egna sajter – så blir den också begriplig för alla. Därmed får systemet en teknisk och organisatorisk transparens: det blir, åtminstone i teorin, möjligt för vem som helst att se när, hur och av vem som data matats in och arrangerats. Detta, tillsammans med den stora mängden information som ansamlas av de växande användarskarorna, är vad som sakta men säkert skänker trovärdighet.

Med detta i åtanke framträder varje kopia, varje komplement, varje förfalskning i en delvis annan dager. Att ondgöra sig över hur andra sajter försöker åka snålskjuts på Wikipedias popularitet blir därför inte bara tämligen meningslöst; det strider också mot uppslagsverkets anda. Ett bevis på det starka ethos man besitter blir ytterst hur andra åberopar det och försöker tillgodogöra sig det.

Fotnoter   [ + ]

1. Men mer om det vid ett annat tillfälle.
2. Även om verktygets historia är längre än så

Gåtfullt 27

Gåtfullt 27 - vem är det?Som föräldraledig är man sannerligen sällan särskilt sysslolös. Skulle någon annan emellertid besväras av överflödig fritid, så kan ju vederbörande – förslagsvis med pannan klädsamt veckad – alltid sysselsätta sig med att fundera över identiteten hos mannen på bilden.

 

 

 

Läs resten av inlägget ‘Gåtfullt 27’


Etiketter: bildgåtor, gåtor