Arkiv för februari 2007

Digitala spår för framtida läsning

RunstenDet sägs ju att det som publiceras på nätet blir kvar för alltid. Om det inte vore så att internetanvändandet kändes så vardagligt, så skulle nästan tanken svindla en aning. En textens beständighet som denna har få, om några, kulturer genom historien kunnat uppnå – även om de har hoppats. Lertavlor, papyrusrullar, hällristningar, runstenar 1Runstenen på bilden är den så kallade Vaksalastenen., pergamentrullar, papper… allt faller förr eller senare offer för tidens tand.

Utom nätet, då. Varje rad, varje ord man som bloggare skriver blir en hälsning till framtiden: till barn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare. 2Hej på er! Därmed får det skrivna ordet 3Eller bilden, videoklippet, et cetera… möjligheter till en tidigare oöverträffad spridning inte bara i rummet, utan också i tiden.

Men det finns nog trots allt en och annan hake. “För alltid” skall rimligtvis snarare ses som “så länge vår egen eller andra teknologiskt kompatibla kulturer existerar”. På det sättet skiljer vi internetanvändande människor oss kanske inte så mycket från tidigare civilisationer. Riktigt säkra på att skapa någonting bestående kan vi aldrig vara – även om vi kan hoppas.

Och vem vet förresten om framtidens generationer kan förstå oss, även om de har tillgång till våra texter? Man kan blott hoppas.

Fotnoter   [ + ]

1. Runstenen på bilden är den så kallade Vaksalastenen.
2. Hej på er!
3. Eller bilden, videoklippet, et cetera…

Gåtfullt 26 – ledtråd 2

Gåtfullt 26 - ledtråd 2Som vanligt dyker det med ojämna mellanrum upp en och annan bildgåteledtråd.

Detta är den senaste.


 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

Referenshantering med Zotero

ZoteroHar precis installerat Firefoxtillägget Zotero 1Som Gustav för övrigt tipsade om i en artikelkommentar för en tid sedan., avsett för bibliografisk referenshantering i webbläsaren 2Det vill säga Firefox.. Inte för att jag i nuläget har särskilt mycket tid att använda den finurliga lilla skapelsen, men det lilla jag hittills har lekt mig fram till verkar mer än lovande.

Användaren kan direkt från webben spara referensinformation som sedan kan organiseras, sorteras, kommenteras och kompletteras på en mängd olika sätt. Exemplarposter från bibliotekskataloger som DISA är bara ett exempel på vad som med ett enkelt klick kan läggas till referensdatabasen; enskilda blogginlägg (till exempel på den här bloggen) går lika bra.

Mycket återstår dock att undersöka, till exempel hur Zotero förhåller sig till EndNote, det program som jag annars använder för referenshantering vid mitt avhandlingsarbete. Någonting säger mig att det tar ett tag innan alla möjligheter har utforskats…

Fotnoter   [ + ]

1. Som Gustav för övrigt tipsade om i en artikelkommentar för en tid sedan.
2. Det vill säga Firefox.

Gåtfullt 26 – ledtråd 1

Gåtfullt 26 - ledtråd 1
En första ledtråd till bildgåtan, och som vanligt en ganska svår dito.


 [ Permanent länk ]  [ Trackbackaddress ]  Detta inlägg går ej att kommentera

Senaste nytt som inte har hänt

TidningarBoulevardtidningarnas löpsedlar saluför idag 1Imorgon handlar det om Anja, var så säker. artiklar med anknytning till SVT:s populära serie Saltön. Förvisso trevligt att också litteratur och dramatik bereds plats, men framför allt ett tecken på hur verkligheten fiktionaliseras – och fiktionen tas för verklighet 2Givet att det nu finns någonting man kan kalla verkligt.

Längst i sina försök att dra fördel av den aktuella seriens dominans på televisionsdramatikens scen går förmodligen Expressen. Här erbjuder man kort och gott den nyfikne läsaren 3Förmodligen också idealläsaren. att få ta del av – som löpsedeln skulle ha uttryckt det – sexscenerna som SVT stoppade. Vad det, enligt artikeln, handlar om är hur en av romanfigurerna har ett antal mer eller mindre lösa förbindelser som av olika skäl inte tagits med i filmatiseringen.

Det som vid en första anblick kan se ut som ett tämligen banalt utslag av upplevd nyhetstorka 4Förutsatt att man som exempelvis löpsedelmakare anser att det inte har hänt någonting av intresse i världen under det senaste dygnet., framstår vid närmare eftertanke som ett rätt intressant fenomen. Man försöker alltså från tidningens sida inte blott locka lösnummerköpare med hjälp av händelser i en fiktiv, litterär värld (vad som händer i böckerna) – utan med hjälp av icke-händelser (vad som inte händer i tv-serien).

Huruvida det handlar om en vilja att föra en diskussion om narratologi, litteratur och tv-dramatikens villkor, eller om det handlar om ett cyniskt försök att med löfte om sexskildringar locka läsare överlåter jag dock på andra att avgöra.

Klart är i alla fall att litteraturen erbjuder många kittlande historier som kan skänka lite krydda åt löpsedlarna också det faddaste nyhetsdygn. “Student mördade pantlånerska” är en rubrik som kanske kan sälja en och annan tidning; “Kärleksparets tragiska självmord” är annan.

Och vad sägs om “Regn av eld och svavel utplånar hela städer” eller “Man mördar sin far – gifter sig med sin egen mor”? Vem sade egentligen att verkligheten överträffar dikten?

Fotnoter   [ + ]

1. Imorgon handlar det om Anja, var så säker.
2. Givet att det nu finns någonting man kan kalla verkligt.
3. Förmodligen också idealläsaren.
4. Förutsatt att man som exempelvis löpsedelmakare anser att det inte har hänt någonting av intresse i världen under det senaste dygnet.

Tankar från föräldraledigheten

FöräldraledigDen regelbundet återkommande bloggbesökaren har säkert lagt märke till att bloggaren själv den senaste tiden varit allt annat än regelbundet återkommande.

Anledningen härtill är enkel. Sedan i december (och fram till mitten/slutet av juni) är jag föräldraledig. Föräldraskapet är dessutom mer än så, mer än ett heltidsjobb – det är snarast den punkt kring vilken hela tillvaron roterar. Förälder är man dygnet runt, varje dag.

Det mesta av vad man tidigare kallat “fritid” har sålunda definitivt fått såväl ett annat innehåll som en annan innebörd. Man ägnar helt enkelt med glädje sin tid åt andra aktiviteter, allt med den lilla i centrum. Annat får däremot stå tillbaka när den privata tiden blir allt knappare och allt mer fragmentariserad. Det finns mycket som man inte längre hinner med lika mycket som förr, och bloggandet utgör inte något undantag.

Trots detta gör sig världen utanför familjelivet sig understundom påmind. Som om det inte räckte med allt annat man har att göra som småbarnsförälder så finns ett och annat att stå i när det gäller tiden efter föräldraledigheten. Hit hör avhandlingen, som sover en ganska orolig sömn. På ytan sker inte mycket, men någonstans djupt i det undermedvetna fortsätter aktiviteteten. Och förmodligen är det just så det skall vara – en alltför djup dvala kan ge avhandlingen ett plågsamt långsamt uppvaknande.

UpplysningSamtidigt som tankarna på avhandlingen då och då lite trött tittat fram från något mörkt skrymsle långt bak i huvudet, så har den senaste tiden också fyllts av mer brådskande aktiviteter. Hit hör förberedelserna inför sommarens stora begivenhet, the Twelfth Enlightenment Congress: Knowledge, Techniques and Cultures in the 18th Century. Formulär skall ifyllas, föredrag och abstracts skall författas, resebidrag skall sökas, och så vidare. Om nu allt går vägen 1Det vill säga, om de ekonomiska förutsättningarna för deltagandet kan uppfyllas., så medverkar jag med ett föredrag med “Rhetoric, Texts and Tradition in Swedish 18th Century Schools”. Föredraget blir en del i workshopen Metamorphoses of Rhetoric. Classical Rhetoric in the Eighteenth century, och med de framstående forskare från flertalet länder som väntas medverka, blir såväl workshopen som hela kongressen någonting att se fram emot.

Så långt framtiden; också samtiden kräver sitt mått av uppmärksamhet. Även om föresatserna är goda så lär bloggandet även fortsättningsvis vara mindre regelbundet. Kanske kommer innehållet också i något högre grad avspegla det faktum att jag är pappaledig – färre tankar från akademin, fler tankar från föräldraledigheten, alltså. Vi får väl se.

Fotnoter   [ + ]

1. Det vill säga, om de ekonomiska förutsättningarna för deltagandet kan uppfyllas.