Otursdag?

Fredag den 13:eDet är fredagen den trettonde, och delar av boulevardpressen tar dagen till ära tillfället i akt att på nytt köra gamla skrämselartiklar. Sålunda faller det sig ganska naturligt att påminna om hur det såg ut i januari.

Inte heller nu finns det någon särskild anledning att oro sig – Expressens senaste paraskevidekatriafobiska alster till trots. Liksom tidigare har Räddningsverket gått igenom olycksstatistiken:

Du behöver absolut inte vara mer rädd att det ska hända dig en allvarligare olycka på fredagen den 13:e än vilken annan fredag som helst.

Anledningen till att det sker så många fler automatlarm fredagen den 13:e är bland annat att 13 december (luciadagen) 1996 registrerades dubbelt så många som är normalt. I och med att vi har så få fredagar den 13:e så får den så stort genomslag.

Och förmodligen klarade de flesta sig helskinnade den förra gången.


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

Kanske relaterade inlägg

0 kommentarer till “Otursdag?”


  1. Ännu inga kommentarer

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.