Valrörelsen i bloggosfären (1)

Vad skriver svenska bloggare egentligen om, så här i valrörelsens slutspurt? Är det skatterna, sysselsättningen, energipolitiken, EU, integrationen, skolan, familjepolitiken eller kanske försäkringssystemen som diskuteras?

Med hjälp av nedanstående grafer från knuff.se kan man få en uppfattning om vad som upptar bloggosfärens uppmärksamhet.

Grafer
Skandal

Frågan är om man därmed skiljer sig särskilt mycket från traditionella media.


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

4 kommentarer till “Valrörelsen i bloggosfären (1)”


 1. 1 Bengt

  Stefan: Knuff i sig spär på det här att bloggosfären följer och bevakar media och inte är ett media i sig. Johan borde dela upp länkar mot media och länkar inom bloggosfären. Tyvärr är bloggar enormt dåliga att länka sinsemellan och det är anledningen till att du får den här bilden…

 2. 2 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  Bengt, jag håller med dig om att knuff.se har utvecklats (fått en knuff?) i delvis felaktig riktning.

  Av sajtens förstasida att döma är svenska bloggare nästan uteslutande fokuserade på mer eller mindre spektakulära artiklar i framför allt (kvälls)tidningarna – medan andra, alternativa “aktualiteter” knuffas (!) undan ut i högerspalten.

  Och visst, vill man få läsare genom knuff.se är det nog lättast att hänga på en av de redan så rikligt kommenterade tidningsartiklarna på förstasidan. Så börjar cirkeln…

 3. 3 UL-Tomten

  Stefan: En cirkel har ingen början!

 4. 4 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  UL-Tomten:

  Förvisso inte, men med en mer välvillig tolkning borde man till exempel kunna se det som att en cirkel som avtecknas på sin väg mot fullbordan – på väg att slutas – kan ha en “början” på den plats där cirkelrörelsen påbörjas.

  Jag tror för övrigt inte att bildliga uttryck alltid är betjänta av att nagelfaras närmare.

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.