Arkiv för september 2006

Yrkesvägledning årsmodell 1880

Bleckslagare

Studie- och yrkesvägledare hörde kanske inte till vanligheterna för 1880-talets barn, men med hjälp av böcker som Was willst du werden? Bilder aus dem Handwerkerleben kunde gossarna 1Flickorna fick här nöja sig med att stå i bakgrunden. ändå få inspiration inför det kommande yrkeslivet. På ett dussin vackra färgbilder beskrevs yrkesvardagen för såväl korgmakare och murare, som låssmeder och bokbindare.

Nu är de alla sedan länge döda – liksom bleckslagarna, tunnbindarna och garvarna – och snart har kanske också själva yrkena dött ut.

Bilderna finns dock kvar.

Fotnoter   [ + ]

1. Flickorna fick här nöja sig med att stå i bakgrunden.

Arbete pågår (ibland)

Under kvällen ett antal kvällar kommer en del arbete att äga rum under skalet på Loci.se, bland annat med den gamla versionen av bloggen (Geeklog) vilken inom kort kommer att avslutas en gång för alla.


Etiketter: arbete pågår, meta

Läsvärt om Wikipedia

Fick ett tips från Lasse om en läsvärd artikel i The Atlantic, där Marshall Poe i en artikel om Wikipedia skriver om såväl uppslagsverket som förgrundsfigurer som Jimmy Wales och Larry Sanger. Utöver en översyn av Wikipedias tillkomst och struktur, tar Poe också upp den syn på “sanningen” som resultatet av konsensusinriktad kommunikation som präglar uppslagsverket:

The power of the community to decide, of course, asks us to reexamine what we mean when we say that something is “true.” We tend to think of truth as something that resides in the world. The fact that two plus two equals four is written in the stars—we merely discovered it. But Wikipedia suggests a different theory of truth. Just think about the way we learn what words mean. Generally speaking, we do so by listening to other people (our parents, first). Since we want to communicate with them (after all, they feed us), we use the words in the same way they do. Wikipedia says judgments of truth and falsehood work the same way. The community decides that two plus two equals four the same way it decides what an apple is: by consensus.

Kanske faller det sig naturligt att alla länkar i Poes artikel går till – ja, just det: artiklar på Wikipedia.

Poes artikel uppmärksammas också av Det progressiva USA.
 

 

Därtill hittar jag – via Retorikportalen – retorikuppsatsen “Wikipedia – viden som social handlen“, där Niels Mølbjerg Lund Pedersen och Anders Due vid Köpenhamns universitets Institut for Medier, Erkendelse og Formidling bland annat studerar hur begrepp som genre och ethos kan användas för att förstå uppslagsverket. I uppsatsens engelska abstract, heter det att

The thesis finds that at the base of both Wikipedia as a genre and the ethos created is a conception of a rhetorical community causing the deeper cultural basis for the success of the project. The rhetorical community is an abstract construct including both centripetal and centrifugal forces – those who agree and those who strongly disagree. Despite different motives and beliefs, a presumptive, irrational trust makes communication and persuasion possible within the rhetorical community of Wikipedia. This results in a sophistic cultural basis for ethos creation and for Wikipedia as a genre.

Spännande resultat, som jag hoppas få möjlighet att återkomma till när tid finnes.


Märkliga montage

SvD-montageEn anledning så god som någon att besöka Svenska Dagbladets webbplats måste vara de kreativa och fantasifulla bildmontage som ofta illustrerar artiklarna. Till skillnad från kvällstidningarnas vanligtvis ganska taffliga montage, ser vi här små mästerverk i miniatyr: inte sällan bisarra, absurda, surrealistiska – och underhållande.

Tag till exempel bilden till höger, som illustrerar en artikel om hur flera personer ur den tidigare Clinton-administrationen försökt stoppa en tv-serie om elfte september-attentaten. Jämför Bill Clintons diminutiva huvud med Madeleine Albrights gigantiska uppenbarelse, där hon grönblek, halvgenomskinlig och iförd cowboyhatt (!) tornar upp sig vid de brinnande tvillingtornen.

En artikelillustration som väcker långt fler frågor än den besvarar – kanske ser vi här stor konst i litet format.


Valrörelsen i bloggosfären (1)

Vad skriver svenska bloggare egentligen om, så här i valrörelsens slutspurt? Är det skatterna, sysselsättningen, energipolitiken, EU, integrationen, skolan, familjepolitiken eller kanske försäkringssystemen som diskuteras?

Med hjälp av nedanstående grafer från knuff.se kan man få en uppfattning om vad som upptar bloggosfärens uppmärksamhet.

Grafer
Skandal

Frågan är om man därmed skiljer sig särskilt mycket från traditionella media.


Böckers boning

Trinity College LibraryHur lever egentligen ett bibliotek sitt hemliga liv, utan alla störande, stojande människor? Du är vad du läser uppmärksammar the nonist som frossar i Candida Höfers biblioteksfotografier.

Här lyser biblioteksbesökarna för det mesta med sin frånvaro, vilket väcker vidare frågor om de vackra bilderna. All denna mänskliga kunskap samlad, organiserad, sorterad och arrangerad – och utan människor som kan ta del av den.

Handlar det om ett ytligt reducerande av biblioteken till deras estetisk-arkitektoniska uttryck?

Är det kanske en uppvisning av den bekanta biblioteksmiljön som någonting främmande – eller närmast sublimt kusligt i all sin skönhet, där böckerna själva härskar över de folktomma lokalerna?

Och vad är det egentligen som är så oerhört inbjudande?

Döm själva.