Vila i frid, Bloggkrönikan!

Ekots Bloggkrönika är död – saknad av få, sörjd av ännu färre, kommenterad av alla. I mindre än ett år försökte krönikan leva upp till sin inte allt för krävande målsättning:

Ekots bloggkrönika återger åsikter, tankar och inlägg om politik och samhälle i vid bemärkelse som publiceras på bloggar på internet. Förutsättningen är att de ska vara relevanta, genomtänkta och välgrundade.

När nu Bloggkrönikan lägger ner verksamheten är det med motiveringen att man helt enkelt haft svårt att hitta bra bloggar:

Att hitta det välskrivna, välgrundade och samtidigt relevanta kan osökt få en att tänka på det gamla ordstävet om gumman som klippte grisen och nödgades konstatera att det var mycket väsen och lite ull.

Någonstans blev det uppenbarligen fel; av någon anledning fick bloggkrönikören Jörgen I Eriksson för sig att klippa grisen.

RadioBloggkrönikan medger själva att det är det omöjligt att i en radiokrönika 1Eller i något annat medium, för den delen. sammanfatta allt vad som sägs i bloggosfären och att en viss 2Underdrift. sållning därför blir nödvändig. Kanske är det här det har brustit; Jörgen I Eriksson förefaller dela in bloggosfären i dels krassa megafonbloggar och dels banala dagboksbloggar – och ingenting ser han däremellan. Betraktat ur denna begränsade synvinkel är det förstås lätt att bli besviken. Ser man bara till grisarna, lär man inte heller få mycket ull.

Det är dock tveksamt om det är så enkelt att det råder brist på intressanta bloggar, eller att Eriksson har misslyckats med att finna dessa. Istället förefaller det som om viktiga aspekter av bloggandet har gått Bloggkrönikan förbi. Att diskutera bloggosfären utan att uppmärksamma den mångfald av bloggar som varken utgör politiska propagandacentraler eller självcentrerade shoppingdagböcker är ett misstag; att inte ta hänsyn till det ömsesidiga åsiktsutbyte som möjliggörs av bloggmediets kommentarsfunktion är ett annat.

Någonstans i sin jakt på det “relevanta” och “välgrundade” gick Bloggkrönikan vilse, och det är inte utan viss bitterhet som Jörgen I Eriksson luftar sin besvikelse över bloggosfären:

Livet levs inte heller på nätet och de stora, verkligt nyskapande och kreativa tankarna hittar man inte på bloggarna. De tänks helt enkelt någon annanstans.

Det är lätt att instämma i den fråga som ställs av Dennis: var? Vad kan uppfylla Erikssons önskningar om de “stora” tankarna? En antydan om svaret ligger förmodligen i att det tycks som om Bloggkrönikan faktiskt trott sig kunna få samma gamla ull som vanligt. Lidbom uttrycker det hela träffande i en kommentar hos Redaktörn:

Det går inte att vara gatekeeper för bloggosfären(!).

[…] Dessutom har de varit för smala och trångsynta i vad som är “relevant” – de har letat efter nya ledarskribenter, men såklart funnit få på bloggarna.

Hade de faktiskt letat efter nya tankar och nya röster hade de funnit fler.

Bloggkrönikan har helt enkelt själv gått in i svinstian med ullsaxen i högsta hugg, och nu skyller man på grisarna.

Se också blogginlägg hos bland andra Aqurette, Beta Alfa, Bloggen Bent, Erik Laakso, Framtidstanken, Frihetens vingar, Notiser från en ö och Vänstra stranden.

Fotnoter   [ + ]

1. Eller i något annat medium, för den delen.
2. Underdrift.

Prenumerera på denna blogg medelst RSS

2 kommentarer till “Vila i frid, Bloggkrönikan!”


 1. 1 Dan W Boter

  Hej!

  Tack för ett synnerligen välformulerat bidrag om P1:s bloggkrönika.
  Tvivelsutan borde SR haft större tålamod med detta “experiment”. Kanske handlade misslyckandet om en generationsfråga, kanske om en individfråga. Att det uttrycks nya tankar och åsikter på ett välformulerat vis på bloggar är ett faktum, varför SR borde ha gjort personella omflyttningar för att kunna se förändringseffekter. Kanske var fler än den ansvarige redaktören alltför naiv i frågor rörande Internet i allmänhet och den egna förmågan i synnerhet. Personligen är jag övertygad om att “Bloggkrönikan” kommer att återuppstå i någon form – med andra vid rodret!

  Dan W Boter

 2. 2 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  Ja, jag tror inte att en bloggkrönika i radio är något omöjligt projekt – men man får till att börja med ge upp eventuella tankar på att vara heltäckande.

  Kanske borde man också orientera sig bort från aktualitetsanspråken, och i stället för att lyssna till bloggarnas kommentarer om vad som (ändå) dryftas i tidningarna ägna sig åt att lyfta fram de annorlunda diskussionerna. Att vad som avhandlas i bloggosfären inte alltid sammanfaller med traditionell medias bevakning (även om så ofta är fallet), behöver inte vara något problem. Förmodligen är det här man har störst möjlighet att stöta på de av krönikör Eriksson så omhuldade “stora, verkligt nyskapande” tankarna.

  Slutligen kan man fråga sig varför just mediet skall spela så stor roll i bloggkrönikor, tidningskrönikor och allt vad det heter. Intressanta tankar är väl intressanta oavsett om man finner dem på papper, på tv, i radio eller på datorskärmen.

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.