Wikipediapremiär för B. Rud. Hall

Min första artikel på svenska Wikipedia är nu publicerad: några rader om lektor B. Rud. Hall (1876—1950), initiativtagare till Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Följande annons från Svensk Läraretidning (nr 22, 1930) speglar förmodligen ganska väl det extraordinära engagemang som präglade Halls forskargärning:

Annons


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

2 kommentarer till “Wikipediapremiär för B. Rud. Hall”


  1. 1 Bengt
    Twitter: @paradox66

    Kul att du är igång med wikipedia…

  2. 2 Stefan Rimm
    Twitter: @rimm

    Tack! Bättre sent än aldrig, förmodar jag… man får väl försöka lämna sina små bidrag, även om ämnena och personerna man avhandlar inte alltid hör till det mest välbekanta – något som gäller för Wikipedia såväl som bloggen. 🙂

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.