Arkiv för juni 2006

Bloggläsarundersökning 2

För andra året i rad söker Hans Kullin på Media Culpa deltagare till sin bloggenkät, BloggSverige 2.

Enkäten (som kräver att webbläsaren accepterar kakor) finns att fylla i här.

Uppdatering 4 juli 2006: Efter 700 svar är enkäten nu stängd.

Se också…
resultaten från förra årets undersökning.


Informationens ymnighetshorn

Ja, vad gör man egentligen när man efter några lättjefulla dagar har låtit aggregatorn samla på sig 7989 blogginlägg, och man dessutom har 416 bokmärken till sidor och artiklar man någon gång tyckt att man borde läsa?

Skall man göra ett mer eller mindre fåfängt försök att beta av läsningen, lite i taget? Skall man kanske nollställa aggregatorn och börja på ny kula? Hur mycket information är för mycket?

Och ute skiner solen…


Veckans tal: Winston Churchill om Nazitysklands anfall på Sovjetunionen

Winston ChurchillIdag för 65 år sedan, den 22 juni 1941, inleddes Operation Barbarossa, det tyska anfallet mot Sovjetunionen – ett krigsföretag som skulle få ett närmast ofattbart resultat i död och lidande.

I ett radiotal samma dag kommenterar den brittiske premiärministern Winston Churchill Nazitysklands invasion av sin kommunistiske forna bundsförvant, en invasion som Churchill beskriver som en av andra världskrigets viktiga vändpunkter. 1De tidigare vändpunkterna var, enligt Churchill, i tur och ordning Frankrikes fall, den tyska luftkrigföringen mot Storbritannien och det amerikanska ekonomiska stödet till de allierade. Det steg som nu tagits av Tyskland kom inte som någon överraskning, menar Churchill. Den tyska krigsmaskinen, smörjd med människoblod, måste hållas i ständig rörelse:

Hitler is a monster of wickedness, insatiable in his lust for blood and plunder. Not content with having all Europe under his heel or else terrorized into various forms of abject submission, he must now carry his work of butchery and desolation among the vast multitudes of Russia and of Asia. The terrible military machine which we and the rest of the civilized world so foolishly, so supinely, so insensately allowed the Nazi gangsters to build up year by year from almost nothing-this machine cannot stand idle, lest it rust or fall to pieces. It must be in continual motion, grinding up human lives and trampling down the homes and the rights of hundreds of millions of men.

Moreover, it must be fed not only with flesh but with oil. So now this bloodthirsty guttersnipe must launch his mechanized armies upon new fields of slaughter, pillage and devastation. Poor as are the Russian peasants, workmen and soldiers, he must steal from them their daily bread. He must devour their harvests. He must rob them of the oil which drives their ploughs and thus produce a famine without example in human history.

Churchill karaktäriserar Hitler som en “bloodthirsty guttersnipe” – en blodtörstig tölp 2Det kan vara värt att observera hur ordet guttersnipe också betyder rännstensunge, vilket ger ytterligare en dimension till personomdömet. – vars krigsgalenskap nu också kommer att gå ut över de fattiga ryska bönderna. En svält utan motstycke i den mänskliga historien är att vänta, och om inte Hitler stoppas kommer slakten att fortsätta ända till dess att Kina och Indien dragits ned i den mänskliga förnedringen under hakkorsfanan:

And even the carnage and ruin which his victory, should he gain it-though he’s not gained it yet-will bring upon the Russian people, will itself be only a stepping stone to the attempt to plunge four or five hundred millions who live in China and the 350,000,000 who live in India into that bottomless pit of human degradation over which the diabolic emblem of the swastika flaunts itself.

Förvisso lider det kommunistiska Sovjet redan under förtryckets ok, det medger Churchill, men de fasor som nu uppenbaras får det mesta att förblekna:

The Nazi regime is indistinguishable from the worst features of Communism. It is devoid of all theme and principle except appetite and racial domination. It excels in all forms of human wickedness, in the efficiency of its cruelty and ferocious aggression. Noone has been a more consistent opponent of Communism than I have for the last twenty-five years. I will unsay no words that I’ve spoken about it. But all this fades away before the spectacle which is now unfolding.

Churchill påminner om hur Ryssland och Storbritannien tidigare kämpat mot gemensamma fiender, och när nu den tyska armén som angriper den ryska landsbygden likt en svärm av gräshoppor, lovar han därför brittiskt stöd i kampen mot Hitler. 3Intressant nog talar Churchill i detta stycke genomgående om Ryssland, istället för om Sovjetunionen. Kampen mot nazismen är för tillfället överordnad allt annat:

Any man or State who fights against Nazism will have our aid. Any man or State who marches with Hitler is our foe.

Russia first - Britain nextMålet är klart och tydligt: att förgöra det tyska hotet. Churchill använder sig här av formuleringar som minner om tidigare, redan klassiska, tal som “We Shall Fight on the Beaches” från 1940:

We have but one aim and one single irrevocable purpose. We are resolved to destroy Hitler and every vestige of the Nazi regime. From this nothing will turn us. Nothing. We will never parley; we will never negotiate with Hitler or any of his gang. We shall fight him by land; we shall fight him by sea; we shall fight him in the air, until, with God’s help, we have rid the earth of his shadow and liberated its people from his yoke.

Allt som gäller nu är att kämpa, att fördubbla sina ansträngningar och slå till med gemensam kraft. För Ryssland väntar stora prövningar – men i slutändan drabbar det tyska hotet varje folk, över hela världen. Storbritannien står redo att göra sin del av jobbet, men det är också tydligt att talets senare delar innebär en tämligen uppenbar uppmaning till USA att gå in i kriget mot axelmakterna. Knappt ett halvår senare, efter den japanska attacken på Pearl Harbor, var uppmaningen hörsammad.

Fotnoter   [ + ]

1. De tidigare vändpunkterna var, enligt Churchill, i tur och ordning Frankrikes fall, den tyska luftkrigföringen mot Storbritannien och det amerikanska ekonomiska stödet till de allierade.
2. Det kan vara värt att observera hur ordet guttersnipe också betyder rännstensunge, vilket ger ytterligare en dimension till personomdömet.
3. Intressant nog talar Churchill i detta stycke genomgående om Ryssland, istället för om Sovjetunionen.

Åskådlig blogg

Loci.se - graf

Är det en molekyl? Är det ett konstverk? Är det en hallucination?

Nej, det är denna blogg, ritad av den fiffiga tjänsten Websites as graphs.

[Via Crater.]


Vila i frid, Bloggkrönikan!

Ekots Bloggkrönika är död – saknad av få, sörjd av ännu färre, kommenterad av alla. I mindre än ett år försökte krönikan leva upp till sin inte allt för krävande målsättning:

Ekots bloggkrönika återger åsikter, tankar och inlägg om politik och samhälle i vid bemärkelse som publiceras på bloggar på internet. Förutsättningen är att de ska vara relevanta, genomtänkta och välgrundade.

När nu Bloggkrönikan lägger ner verksamheten är det med motiveringen att man helt enkelt haft svårt att hitta bra bloggar:

Att hitta det välskrivna, välgrundade och samtidigt relevanta kan osökt få en att tänka på det gamla ordstävet om gumman som klippte grisen och nödgades konstatera att det var mycket väsen och lite ull.

Någonstans blev det uppenbarligen fel; av någon anledning fick bloggkrönikören Jörgen I Eriksson för sig att klippa grisen.

RadioBloggkrönikan medger själva att det är det omöjligt att i en radiokrönika 1Eller i något annat medium, för den delen. sammanfatta allt vad som sägs i bloggosfären och att en viss 2Underdrift. sållning därför blir nödvändig. Kanske är det här det har brustit; Jörgen I Eriksson förefaller dela in bloggosfären i dels krassa megafonbloggar och dels banala dagboksbloggar – och ingenting ser han däremellan. Betraktat ur denna begränsade synvinkel är det förstås lätt att bli besviken. Ser man bara till grisarna, lär man inte heller få mycket ull.

Det är dock tveksamt om det är så enkelt att det råder brist på intressanta bloggar, eller att Eriksson har misslyckats med att finna dessa. Istället förefaller det som om viktiga aspekter av bloggandet har gått Bloggkrönikan förbi. Att diskutera bloggosfären utan att uppmärksamma den mångfald av bloggar som varken utgör politiska propagandacentraler eller självcentrerade shoppingdagböcker är ett misstag; att inte ta hänsyn till det ömsesidiga åsiktsutbyte som möjliggörs av bloggmediets kommentarsfunktion är ett annat.

Någonstans i sin jakt på det “relevanta” och “välgrundade” gick Bloggkrönikan vilse, och det är inte utan viss bitterhet som Jörgen I Eriksson luftar sin besvikelse över bloggosfären:

Livet levs inte heller på nätet och de stora, verkligt nyskapande och kreativa tankarna hittar man inte på bloggarna. De tänks helt enkelt någon annanstans.

Det är lätt att instämma i den fråga som ställs av Dennis: var? Vad kan uppfylla Erikssons önskningar om de “stora” tankarna? En antydan om svaret ligger förmodligen i att det tycks som om Bloggkrönikan faktiskt trott sig kunna få samma gamla ull som vanligt. Lidbom uttrycker det hela träffande i en kommentar hos Redaktörn:

Det går inte att vara gatekeeper för bloggosfären(!).

[…] Dessutom har de varit för smala och trångsynta i vad som är “relevant” – de har letat efter nya ledarskribenter, men såklart funnit få på bloggarna.

Hade de faktiskt letat efter nya tankar och nya röster hade de funnit fler.

Bloggkrönikan har helt enkelt själv gått in i svinstian med ullsaxen i högsta hugg, och nu skyller man på grisarna.

Se också blogginlägg hos bland andra Aqurette, Beta Alfa, Bloggen Bent, Erik Laakso, Framtidstanken, Frihetens vingar, Notiser från en ö och Vänstra stranden.

Fotnoter   [ + ]

1. Eller i något annat medium, för den delen.
2. Underdrift.

Gåtfullt 21

Gåtfullt 21 - vem är det?Ja, vi tar väl en till bildgåta – en lätt en, den här gången. Eller?

 

 

 

 

Uppdatering: gåtan löst!


Etiketter: bildgåtor, gåtor, pyssel

Citeringscitat

Wikipedias grundare, Jimmy Wales, varnar för att använda sig av nätuppslagsverket – eller för den delen något annat uppslagsverk – i akademiskt skrivande, rapporterar The Chronicle of Higher Education:

For God sake, you’re in college; don’t cite the encyclopedia.

…vilket det förstås ligger något i.

[Via KairosNews]


Bloggar, böcker och blöcker

BokBloggaren vill egentligen inte blogga, utan snarare skriva böcker. Det är tesen i en artikel i dagens DN. Den vanliga raddan mer-eller-mindre etablerade-författare-som-börjat-blogga uttalar sig i artikeln om bloggar, böcker och blöcker 1Plural av blok borde väl vara blöcker, som bland annat påpekats av Beta Alfa. – och hela tiden jämför man med boken som medium:

– Det är lite med nätet som med slampoesin, säger Kristofer Leandoer. Skribenterna vill gärna sluta i bokform. Vilket bara bekräftar bokens oöverträffade status.

Och visst kan man betrakta det hela i termer av status: att ge ut en bok har fortfarande rejält mycket högre status än att skriva i en blogg. 2Och för den delen också än att ge ut en blok, får man förmoda. Samtidigt skulle jag vilja ifrågasätta hur pass stark denna bloggarnas strävan efter trycksvärta och pappersmassa egentligen är; jag tror till exempel inte alls att bloggaren i gemen nödvändigtvis finner något större egenvärde i att se sina elektroniska alster i traditionellt tryck.

Nej, den stora fördelen med den tryckta boken ligger nog i att man – till skillnad från bloggen – på ett enkelt och väl etablerat sätt kan ta betalt för den. Och det är något som de bloggande författarna mycket väl har förstått.

Fotnoter   [ + ]

1. Plural av blok borde väl vara blöcker, som bland annat påpekats av Beta Alfa.
2. Och för den delen också än att ge ut en blok, får man förmoda.

Wikipediapremiär för B. Rud. Hall

Min första artikel på svenska Wikipedia är nu publicerad: några rader om lektor B. Rud. Hall (1876—1950), initiativtagare till Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Följande annons från Svensk Läraretidning (nr 22, 1930) speglar förmodligen ganska väl det extraordinära engagemang som präglade Halls forskargärning:

Annons


Gåtfullt 20

Gåtfullt 20 - vem föreställer bilden?Trots allmän brådska och förkylningselände är det svårt att avstå från möjligheten att rådbråka sin febriga hjärna. Sålunda är frågan vem bilden till höger föreställer…

 

 

 

 

Uppdaterad söndag 11 juni 2006: gåtan löst

Läs resten av inlägget ‘Gåtfullt 20’


Etiketter: bildgåtor, gåtor, pyssel