Arkiv för mars 2006Sida 2 av 2

Veckans tal: Lincoln vid Gettysburg

Lincoln vid GettysburgDet tal jag uppmärksammade förra veckan, Martin Luther King, Jr.:s “I Have a Dream”-tal, knöt ju an till en amerikansk retorisk tradition representerad av bland andra Abraham Lincoln. Det faller sig därför ganska naturligt att denna veckas tal blir just Lincolns välkända tal på soldatkyrkogården i Gettysburg den 19 november 1863.

Talets inledningsrader har gått till såväl den amerikanska historien som 1800-talets retorikhistoria:

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Det är också på ovan citerade rader som Martin Luther King anspelar när han inleder sitt tidigare nämnda tal med en direkt referens till Lincoln: “Five score years ago, a great American, in whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation.”

Lincolns tal är kort. På blott ett par minuter långt hyllar han de fallna i inbördeskriget och de ideal för vilka de dog – ideal som det nu ankommer på de levande att förvalta. I sin helhet lyder talet som följer:

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate—we can not consecrate—we can not hallow—this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

Bliss-utkastet, sida 1Ovanstående är återgivet efter den vanligast refererade versionen av talet, det så kallade Bliss-utkastet. Detta finns att beskåda i digital form på The Papers of Abraham Lincoln: (sida 1) (sida 2) (sida 3).

Som kuriosa kan också nämnas att American Rhetoric erbjuder en MP3-fil där Johnny Cash läser Lincolns Gettysburgtal.

Se också…
mitt tidigare blogginlägg om vältalaren Lincoln och skolboken The Columbian Orator, som skall ha varit en viktig inspirationskälla för den blivande presidenten.


Typsnitt med personlighet?

TypsnittHur upplever man ett typsnitt? Kan ett typsnitt utstråla en egen personlighet?

A. Dawn Shaikh, Barbara S. Chaparro och Doug Fox ligger bakom en studie på nätet, där deltagarna fått bedöma ett antal typsnitt och bland annat sätta dem i relation till olika upplevda “personlighetsdrag”: stabil, mogen, oattraktiv, glad, rigid och så vidare. Dessutom har deltagarna fått ange vilka typsnitt de skulle kunna tänka sig att använda i olika sammanhang.

Det kanske inte kommer som någon överraskning att Times New Roman – som av många deltagare beskrivs som stabilt, moget och formellt – också är det typsnitt som de flesta själva skulle använda.


The Geek Shall Inherit the Earth

“Filmnörden regerar. Den som vet mest när han dör vinner” konstaterar DN:s Nicholas Wennö i rubriken till sin recension av The Film Snob’s Dictionary.

Eftersom det handlar om just nörderi är det naturligtvis tillåtet för den elake ordmärkaren att fråga sig hur det står till med Wennös eget vetande, bland annat med tanke på recensionens inledning:

King James Bible“Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet”, sa Jesus i bergspredikan.

För tre år sedan uppdaterade magasinet Rolling Stone detta klassiska bibelcitat från “The weak shall inherit” till “The geek shall inherit”. […]

I The King James Bible (Matteusevangeliet 5:5) lyder däremot texten

Blessed are the meek:
for they shall inherit the earth.

Där ser man. Det är inte många bokstäver det handlar om, men nog är väl det ändå en betydande skillnad på weak (svag) och meek (ödmjuk)?

Rolling StoneFör övrigt myntades nördvarianten av bibelordet knappast av Rolling Stone, och definitivt inte för “tre år” sedan. Kanske refererar Wennö till den artikel om Quentin Tarantino och hans besatthet av Uma Thurman som Rolling Stone publicerade 2004, i ett nummer vars omslag pryddes av konstellationen Tarantino-Thurman och texten “Goddess and the Geek”. Det är emellertid knappast här som ursprunget står att finna.

Simpsons ComicsDet diskuterade uttrycket är betydligt äldre. 1998 hade till exempel serietidningen Simpsons Comics #36 en historia med just titeln “The Geek Shall Inherit The Earth”; uttrycket figurerade 1995 i en artikel om Douglas Couplands Microserfs, och så vidare. På nätet har också – föga förvånande – mången nörd genom åren satt sitt hopp till profetian.

Sålunda kan man gå ännu längre tillbaka. Ofta tillskrivs det förvanskade uttrycket Karl Lehenbauer, bland annat i detta gamla newsgroup-inlägg från 1989 (!), postat av Lehenbauer själv. Fortsatta efterforskningar skulle säkert kunna ge ytterligare ledtrådar om när nörden först utsågs att ärva jorden.

Om nu någon är nördig nog att bry sig.


Har du hört den förut?

RobotScience Fiction Plot Generator genererar slumpmässigt – men på något sätt ändå förvånansvärt förutsägbart – handlingar till science fiction-berättelser:

A crafty explorer is gambling in a lost spaceport. His daughter is sold as meat by an untraceable mutant. With the help of a wealthy cyborg, he must cross into another galaxy in order to avert disaster and save his freedom.

[Via A.R.Yngve]


Veckans tal: “I Have a Dream”

Under rubriken “Veckans tal” kommer jag med viss regelbundenhet att lyfta fram ett antal retoriskt intressanta tal – framför allt bra sådana, men också andra alster som på ett eller annat sätt utmärker sig.

Martin Luther King, Jr.Låt oss alltså börja med ett mycket berömt tal – enligt min åsikt därtill ett av 1900-talets bästa, framfört av en av 1900-talets bästa talare. Det handlar naturligtvis om Martin Luther King Jr.:s framförande från Washingtonmarschen 1963. Den berömda frasen “I Have a Dream”, som har fått namnge hela talet, är hämtad från ett av de starkaste och mest centrala avsnitten:

Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends.

And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.”

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today!

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of “interposition” and “nullification” — one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today!

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight; “and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.”

Martin Luther King Jr:.s talekonst har rätteligen blivit föremål för åtskilliga hyllningar och naturligtvis också för åtskilliga analyser (ett svenskt exempel finns i Kurt Johannessons Retorik eller konsten att övertyga). Det är ingen överdrift att hävda att King är en av de starkast lysande stjärnorna på 1900-talets retoriska stjärnhimmel. “I Have a Dream”-talet är ett mästerverk som lär leva mycket, mycket länge till.

Talet i sin helhet finns att läsa på American Rhetoric, som också erbjuder en filmad upptagning av framförandet.


Gåtfullt 15

Gåtfullt 15Ja, vem skall egentligen bilden till vänster föreställa?

(Måndag 6 mars 2006: gåtan löst!)

Läs resten av inlägget ‘Gåtfullt 15’


Etiketter: bildgåtor, gåtor, pyssel, tags