Arkiv för februari 2006Sida 2 av 2

Samspråk

SamspråkEsperanto, ido, volapük, interlingua… under tidernas gång har man med varierande ambitionsnivå – och framgång – försökt etablera olika världsspråk.

Somliga har i sitt sökande efter de optimala internationella hjälpspråken vänt sig från de konstgjorda språken och istället framhållit olika existerande språk som man anser borde anammas av hela jordens befolkning. Ett av de senaste exemplen är nationalekonomen Marian Radetzki, som enligt en artikel i Aftonbladet anser att svenskan och andra småspråk borde avskaffas till förmån för engelskan:

Radetzki säger att språkbytet skulle bli ett enormt projekt.
– Det skulle ta ett par generationer. Vi skulle visserligen mista en stor del av vår svenska kultur, men vi skulle å andra sidan få tillgång till den anglosaxiska som är rikare och oändligt mycket större.

VolapükNu är det inte första gången som liknande tankar framförs. Oavsett om motiven har varit kulturell dominans, effektiv vetenskaplig kommunikation, allmän världsfred eller någonting helt annat, så hörs med jämna mellanrum kraven på att människor skall förmås – eller tvingas – byta språk.

Även om språk utvecklas och nya språkvarianter föds, så kvarstår emellertid faktum att ett stort antal språk riskerar att dö ut. Och hur står det egentligen till med kunskaperna i tillamook och seroa eller för den delen etruskiska och gotiska?

Att språk dör ut när ingen längre talar dem är en process som klarar sig alldeles utmärkt utan hjälp från aldrig så välmenande program för “språk för hela världen” – oavsett om språkarkitekterna med dessa världsspråk avser esperanto, engelska eller latin.