Poddradio – en bra svensk term?

LurarBengt på bloggen Frihetens vingar uppmärksammar debatten om hur det engelska uttrycket podcasting skall översättas till svenska: skall det heta poddradio, poddsändning eller något helt annat?

För egen del har jag vissa svårigheter att finna att något av de föreslagna uttrycken passar särskilt väl. Detta var för övrigt också temat i ett tidigare inlägg, där jag även tog upp hur ordet podcasting inte bara är en så kallad portmanteau utan också har varit föremål för allehanda etymologiskt önsketänkande. Kopplingen till manicken iPod – en koppling som om inte annat skänker marknadsförarna på Apple åtskillig gratisreklam – har med tveksam framgång försökt förträngas till förmån för diverse efterhandskonstruktioner, så kallade backronymer.

Svenska språknämnden tycks hur som helst ha fastnat för översättningen “poddradio”. Även om jag själv inte är helt nöjd med just denna latinsk-engelsk-svenska bastard så anser jag inte rent principiellt att det är särskilt löjligt att försöka finna passade svenska termer. Tvärtom är det nog närmast något av ett styrkebevis hos ett levande språk att på egna villkor både kunna ta till sig lånord och finna sina egna uttryck. Se till exempel det arbete som utförs av Svenska datatermgruppen; här finns utmärkta exempel som visar såväl de tillfällen då svenska termer är att föredra, som de tillfällen då internationella termer passar bättre.

För övrigt…
…är också ordet backronym en portmanteau – som i sin tur ju är ett lånord.


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

7 kommentarer till “Poddradio – en bra svensk term?”


 1. 1 Rasmus

  Google ger 852.000 svenska träffar för “podradio” och 249 för “poddradio”. Folket har talat, och nästintill unisont. För visst är det så att ett språk baseras på det som används av allmänheten och inte något som styrs av några sent påkomna centrala doktriner från överheten?

 2. 2 Johan A

  Har du något bra förslag, Stefan, så lyssnar vi gärna på det. Men i Datatermgruppen så tror vi, liksom Rasmus, att termen pod(d)- redan är så etablerad att den är svår att rubba. Framför allt kom vi inte på några bra alternativ när vi och vår remissgrupp diskuterade saken i höstas.

  Rasmus, ordet doktrin betyder inte det du verkar tro. Du kanske menar direktiv?

 3. 3 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  Rasmus:
  Hur ett språk ser ut (och låter) avgörs av hur det används.

  Genom att tala och skriva – eller utfärda förordningar, för den delen – kan såväl “allmänhet” som “överhet” göra sitt för att medvetet eller omedvetet försöka forma språket. Var språket slutligen hamnar är däremot en svårbesvarad fråga.

  (Jag noterade för övrigt att du hade pekat adressen poddradio.nu till sajten podradio.nu. Subversiv strategi eller språklig helgardering?)

  Johan:
  Jag tror också att pod(d) har blivit etablerat, så det är väl egentligen inte så mycket att orda (!) om.

 4. 4 Rasmus

  SAOB påstår trots allt att jag vet att en doktrin är bland annat följande:

  3)
  ETYMOLOGI: [jfr motsv. anv. i d., holl., t., eng., fr. o. lat.]
  (vetenskapligt formulerad) teori (som angifvar grundsatserna l. riktlinjerna) för ett visst tänkande l. handlande; åskådning l. uppfattning, afsedd att finna (praktisk) tillämpning inom ett visst område (ss. religion l. moral l. vetenskap l. konst l. politik l. ekonomi), ofta med bibetydelse af att vara opraktisk l. ensidig l. dogmatisk; lära, lärosystem, program; lärosats, grundsats, princip, norm; dogm.

  Jag håller med SAOB i denna fråga. Jag kanske är ålderdomlig — upplagan är från 1920 — men just en opraktisk norm är väl precis det som kommit från Språknämnden när det gäller den nya, felaktiga stavningen av podradio. Svenskarna måste ändra stavning på 852.000 olika ställen för att kunna följa den nya dogmen. Kostnaden för detta är 3422 gånger större att genomföra detta nya påfund än att behålla den sedan länge etablerade stavningen och ändra på de 249 ställen där det stavas med två ‘d’.

  DN-stavningar av den här typen pissar traditionellt sett lite i motvind, och med rätta. “rave” vs. “rejv”: 99800 – 731 på Google. Hoppsan, vilket blev den rätta stavningen i det fallet?

  En DN-stavning som nästan slagit igenom är “sajt”. Originalet “site” är “bara” 3,33 gånger vanligare…

 5. 5 Rasmus

  Angående DNS:en poddradio.nu så har jag för mig att det per automatik ingår tre så kallade felstavningar när man registrerar en .nu-domän. Det är ingenting jag har betalat extra för, men det var ju praktiskt att jag råkade välja just den felstavningen. 😉

 6. 6 Rasmus

  Idag såg jag ordet “krejsi” i Metro.

 7. 7 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  Det var väl bara en tidsfråga… man får dock förmoda – och hoppas på! – att det är en ironisk stavning.

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.