Vetenskapsnyheter på nytt sätt

PhylotaxisVia Mymarkup hittar jag till Phylotaxis, som visar vetenskapsnyheter (och, om än i mindre utsträckning, kulturnyheter) på ett tämligen okonventionellt sätt – i form av bildbubblor i ett mer eller mindre rörligt “moln”.

Formen är egentligen föga användbar för målinriktad informationssökning. Hur praktiskt är det egentligen att behöva fara runt med musen på jakt efter undflyende miniatyrbilder för att – i bästa fall – få de senaste rubrikerna?

Å andra sidan är det som idé och konstverk rätt intressant – och om inte annat också ganska underhållande. Efter ett ögonblicks slumpmässigt pekande och klickande kan man en dag som denna till exempel snubbla in på nyheter om hur människans förfäder riskerade att sluta som rovfågelföda eller att arkeologer förbereder utgrävningar på ön Keros. Där ser man.

Alltid lär man sig något – och det är ju aldrig fel.


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

0 kommentarer till “Vetenskapsnyheter på nytt sätt”


  1. Ännu inga kommentarer

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.