Citeringsteknik för bloggaren

FörstoringsglasCitatet har en speciell plats i många bloggares hjärtan. Det kan handla om att att påvisa stöd för en tes och att skänka legitimitet åt sina egna tankar, eller bara om att lyfta fram en intressant passage eller en lustig formulering.

Men hur pass noggrann är man egentligen som bloggare? Som en god tumregel bör man alltid förse sina citat med lämplig hänvisning till det ställe varifrån de är tagna. Detta kan se ut på en mängd olika sätt; traditionella akademiska notapparater erbjuder till exempel utmärkta verktyg för hanteringen av externa och interna referenser.

Man måste emellertid också vara medveten om mediets – i det här fallet bloggens – karaktär, och vilka specifika tekniska hinder och möjligheter som erbjuds. Traditionella fotnoter och referensförteckningar kan till exempel vara svåra att använda på ett vettigt sätt. Vad i en traditionell tryckt text smidigt placeras längst ned på sidan har i elektronisk form svårare att finna sin givna plats; som läsare av ett blogginlägg (eller en webbsida) vill man inte gärna vara tvungen att sitta och rulla sidor fram och tillbaka för att hålla koll på fotnoter och asterisker.

FotnotsexempelEn lösning som drar åt det “traditionella” hållet demonsteras av BrandSpankingNew och visar fotnoterna som länkar till en avdelning längst ned på sidan/blogginlägget. Varje fotnot är försedd med en liten ikon som smidigt låter läsaren återvända till fotnotens placering i den löpande texten. Samma webbplats erbjuder också en alternativ lösning med “sidnoter“, där referenserna visas i en separat spalt. (Stiligt!)

Vanligtvis avstår dock bloggare från referenser i notformat, utan nöjer sig med en mer eller mindre godtyckligt placerad länk till källan. I bästa fall, skall tilläggas; inte sällan ser man citat utan någon som helst källhänvisning. Ett annat ofog är för övrigt tilltaget att bara länka till den citerade bloggens huvudsida, och inte till det specifika inlägget eller citerade stycket – något som dock understundom är nödvändigt då permalänkar saknas.

Den omtänksamme bloggaren bör därför bemöda sig om att placera sina länkar på ett sätt som gör att läsaren lätt kan hitta vidare – och hitta rätt! Har man citerat någon, bör därför en länk till det citerade stället (med största möjliga precision) placeras i mer eller mindre direkt anslutning till det aktuella citatet. Det hela är naturligtvis en smaksak, men nog är det bekvämt att inte behöva gå till sidans underkant för att finna en länk till något som citeras i början av inlägget.

Så här kan det se ut:

Exempel 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit:

Suspendisse sit amet odio vel ante placerat consectetuer. Aenean id metus. Sed mauris ipsum, suscipit eu, placerat nec, hendrerit eu, mi. Aenean mollis varius libero. Cras volutpat ante vitae urna. Phasellus tristique arcu ut urna.

Exempel 2

Suspendisse sit amet odio vel ante placerat consectetuer. Aenean id metus. Sed mauris ipsum, suscipit eu, placerat nec, hendrerit eu, mi. Aenean mollis varius libero. Cras volutpat ante vitae urna. Phasellus tristique arcu ut urna.

consectetuer adipiscing elit

Många bloggare – så även jag, till exempel i exemplen ovan – använder sig av funktionen <blockquote> för att skilja ut den citerade texten. Det är en smidig funktion, som kan modifieras med hjälp av CSS. Ett sällan utnyttjat attribut till taggen <blockquote> är cite, som används för att specificera en URL till den citerade texten.

Problemet är att dagens webbläsare vanligtvis inte gör mycket av denna utmärkta information. För att råda bot på detta erbjuder 24 Ways to impress your friends en lösning som med hjälp av JavaScript automatiskt visar cite-information i de fall sådan är specificerad. En annan lösning finns hos 1976design.com, som gör bruk av såväl cite som title.

För den som inte känner sig fullt så hemma i kodspråkens underbara värld återstår den gamla beprövade manuella varianten: att helt enkelt själv ange hänvisningar på lämpligt ställe. Detta har ju visat sig fungerat alldeles utmärkt i tryckta texter, så varför skulle webben egentligen utgöra ett undantag?


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

5 kommentarer till “Citeringsteknik för bloggaren”


 1. 1 Patrick

  Jag brukar försöka använda mig av ditt första exempel. Dock har jag även implementerat så att jag med css hanterar cite-attributets placering efter citatet om jag valt att använda det. Tyvärr funkar just det i IE (som så mycket annat).

 2. 2 Patrick

  En negation föll visst bort i sista meningen – hoppas att det framgick trots allt…

 3. 3 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  Ja, man började ju undra… 🙂

 4. 4 Joakim

  Jag använder mig också främst av den metod du först exemplifierar. Jag har experimenterat en del med en variant av blockquote, där cite-innehållet visas efter citatet med hjälp av lite CSS-magi, men tycker inte riktigt att det faller sig naturligt i löpande text. Fotnoter kan nog vara lite förvirrande i webbformat, då folk inte riktigt förväntar sig dem och inte riktigt vet hur man skall handskas med dem. Dessutom är det ju skönt att slippa avvända JavaScript för att få sin sida att fungera…

 5. 5 Stefan Rimm
  Twitter: @rimm

  Själv håller jag mig än så länge till den manuella lösningen, även om jag har börjat fundera på andra varianter. Jag försöker dock i möjligaste mån ange cite-information .

  Att slippa det allra mest avancerade tekniska och dispositionsmässiga trixandet kan annars vara rätt bekvämt för såväl webbläsare som bloggläsare – och för bloggaren själv!

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.