Nya böcker från Projekt Runeberg som RSS-flöde

BokProjekt Runeberg, som i digital form lägger ut fria utgåvor av klassisk svensk och nordisk litteratur har nu börjat publicera sina nyheter som RSS-flöde. Trevliga nyheter för litteraturdigitaliseringens vänner och för alla andra, som nu med hjälp av valfri flödesläsare – till exempel Sage (för Firefox) eller Bloglines (webbaserad) – enkelt kan hålla koll på nytillskotten på de digitala hyllorna.

Se dessutom…
den internationella motsvarigheten, Project Gutenberg, som också presenterar sina nya e-böcker i flödesform.


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

0 kommentarer till “Nya böcker från Projekt Runeberg som RSS-flöde”


  1. Ännu inga kommentarer

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.