Blogging in America

I det soliga Florida tar man gärna skydd från den värsta hettan, och det faller sig därför ganska naturligt att man också kastar ett öga på det digra tv-utbudet, även om man – som fallet nu är – befinner sig på bröllopsresa. Bland alla såpor, tv-predikanter och infomercials finns också en och annan godbit – till och med för en inbiten bloggare.

Hit hör bland annat mångfalden av nyhetsprogram och -kanaler, både lokala och nationella. Om täckningen möjligtvis brister någonstans så skulle det vara när det gäller det internationella bevakningen – i vart fall så länge det inte rör direkt amerikanska intressen, såsom Irak.

Inrikesbevakningen, däremot, är närmast uttömmande, och den som så önskar kan ägna hela dagar åt kanaler som C-SPAN.

Något som slog mig som bloggare, var den status som just bloggarna tillmäts av amerikanska stormedia. Gamla hederliga CNN har till exempel i sitt magasin Inside Politics ett segment kallat “Inside the Blogs”. Här analyserar kanalens speciella bloggreporter vad som rör sig i bloggosfären och hur olika bloggare kommenterar det som just nu pågår i den amerikanska politiken.

Det intressanta är inte blott att bloggarna uppmärksammas, ty så sker också i Sverige, där som bekant tidningarna själva försöker emulera något slags bloggar – åtminstone är det vad de själva kallar dem. Men det är en annan historia; vad som (utifrån mina egna enkla observationer att döma) tycks vara fallet i USA är något annat. Här verkar bloggosfären – eller snarare bloggosfärerna – vara en maktfaktor i sig själv, något som är i behov av löpande tolkning och kommentarer från etablerade, mer traditionella media.

När det gäller Inside the Blogs verkar man sträva efter en balansgång mellan att referera enskilda bloggares postningar – med viss fokus på mediekritik av punktnedslagstypen – och på politiska och andra strömningar av mer kollektiv art. Så kunde vi till exempel omedelbart efter att resultatet från obduktionen av Terry Schiavo offentliggjordes få höra CNN:s bloggreporter kommentera de olika lägren som formerats kring detta högst politiserade – och tragiska – människoöde.

Frågan är om bloggarna kommer att ges denna typ av uppmärksamhet också i Sverige – eller om svenska media väljer en annan väg. Visserligen har SVT24 plockat in en och annan bloggare att kommentera mer eller mindre obskyra tilldragelser, men än så länge förefaller den svenska bloggosfären befinna sig mycket långt från nyhets- eller analysplats i morgontidningarna och tv-nyheterna.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


Etiketter: bloggar, bloggosfären, usa
Prenumerera på denna blogg medelst RSS

0 kommentarer till “Blogging in America”


  1. Ännu inga kommentarer

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.