Litterärt spam, eller Vad gör H. C. Andersen i min brevlåda?

H. C. AndersenNyligen lyckades ett spammeddelande leta sig igenom mina skräppostfilter för att med en trött suck dimpa ned i inkorgen. Det som vid en första anblick tycktes vara högst ordinär skräppost, skulle emellertid visa sig ha rötter i 1800-talet…

Meddelandet i fråga var av det gamla vanliga slaget: på tämligen usel engelska försökte någon förmå mig att besöka en suspekt webbplats för att där handla billiga bläckpatroner.

Flera av de gamla vanliga knepen hade tillämpats av spammaren, bland annat avsiktliga felstavningar. Faktum är att ordet “ink”, bläck, inte var rätt stavat en enda gång. I stället kunde man beskåda den ena typografiska mutanten efter den andra: “lnk” och “iink” var två av dessa styggelser.

Förmodligen rör det sig här om tilltag där spammaren försöker smita igenom filter som är inställda på att känna igen vissa ord som visat sig vara vanliga i skräppost. Utöver receptfri potensmedicin, lån till obefintlig ränta, akademiska examina, attraktiva sexpartners samt ekonomiskt oberoende och syndernas förlåtelse, så är förmodligen billiga bläckpatroner ännu ett av alla dessa utomordentliga erbjudanden som cirkulerar i e-postreklamens underbara värld.

Det som verkligen väckte mitt intresse var emellertid följande lilla stycke, som stod att läsa längst ned i spammeddelandet:

bey the evil impulse that had shot through his brain. Theboat came safely across the reef to was just what he most wished to know. His grandmother had told him when he was quite name soundedlike any other. But now there sounds in land; but the evil thoughtremained in his heart, and rous it one of the now she was dumb and going to leave them forever, she fel play, 1 where a little boy, just old enough to g 1 begin to

Min första tanke var att det förmodligen bara rörde sig om slumpgenererat nonsens, bifogat för att lura skräppostfiltren – om än med ett visst perverst estetiskt värde: det var ett nonsens som faktiskt liknade litteratur.

I dessa banor gick mina tankar, och jag kunde naturligtvis inte låta bli att googla lite för att se om jag inte kunde finna källan till fraserna. Döm om min förvåning när jag fann denna källa – och när jag fann att det rörde sig om ingen mindre än den danske nationalskalden H. C. Andersen! Själva texten härrörde alltså, om än i förvanskad form, från “A Story from the Sand-Hills“, vilket är den engelska titeln på det danska originalet “En Historie fra Klitterna” (1860), samt från “The Little Mermaid“, det vill säga den berömda berättelsen om den lilla sjöjungfrun, “Den lille Havfrue” (1837).

På något sätt har alltså Hans Christian Andersens äventyr hamnat i min e-postlåda som en del av ett tvivelaktigt reklamerbjudande – tvåhundra år efter författarens födelse. Outgrundliga är litteraturens vägar, kanske särskilt i denna vår digitala tid.

[ Detta inlägg har flyttats från en äldre version av bloggen. ]


Prenumerera på denna blogg medelst RSS

0 kommentarer till “Litterärt spam, eller Vad gör H. C. Andersen i min brevlåda?”


  1. Ännu inga kommentarer

Lämna en kommentar

You must login to post a comment.